Керівний склад

Буйневич Олена Валеріївна  – директор Департаменту

Прийом громадян:

понеділок з 14.30-16.30 за  адресою вул. Канатна,134, каб. 207

тел. +38 (048) 725 35 93

Компетенція директора Департаменту. Директор Департаменту:

 • Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання покладених на Департамент завдань та функцій, діє від його імені без довіреності.
 • Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників Департаменту, керівників комунальних установ, що входять до сфери управління Департаменту.
 • Надає заступнику міського голови розроблений Департаментом проєкт штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
 • Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису.
 • Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а також закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Одеси, фінансування яких здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) із керівниками закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а також закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Одеси, фінансування яких здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади, обраними (призначеними) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення (нагородження) працівників освіти державними нагородами, відомчими відзнаками, відзнаками Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови.
 • Здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а також закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Одеси, фінансування яких здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Вносить пропозиції міському голові щодо призначення, звільнення, заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників установ, координацію діяльності яких здійснює Департамент, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Вносить пропозиції про створення, перепрофілювання, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Організовує виконання працівниками Департаменту та його підпорядкованими установами рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
 • У межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Департаменту, що набирають чинності з дня їх підписання.
 • Затверджує (погоджує) штатні розписи закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси стратегію його розвитку.
 • Затверджує (погоджує) кошторис закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а також закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Одеси, фінансування яких здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади у порядку, визначених чинним законодавством України.
 • У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, у тому числі міжнародними (іноземними), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
 • Веде особистий прийом громадян.
 • Укладає відповідно до чинного законодавства України договори на виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його повноважень.
 • Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення роботи Департаменту.
 • Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.
 • У межах своїх повноважень видає доручення.

Біографічні дані:

Буйневич Олена Валеріївна народилася 11 червня 1975 року в м. Одеса.

Освіта вища – Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського; спеціальність – «Початкове навчання. Практична психологія», кваліфікація – «Вчитель початкового навчання. Психолог».  Одеська юридична академія, магістратура,  спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

 • З вересня 1997 року по серпень 2008 року працювала психологом в Одеській ЗОШ № 22.
 • З серпня 2008 року по січень 2015 року – директор Одеської ЗОШ №44.
 • З січня 2015 року та по теперішній час – директор Департаменту освіти  та науки Одеської міської ради.

За сумлінну працю нагороджена грамотами та подяками.

Сімейний стан: заміжня, має доньку та сина.

Скебало Світлана Василівна  – заступник директора Департаменту


Прийом громадян:

вівторок з 15.00-17.00 за адресою вул. Канатна,134, каб. 205

тел.(048) 724  31  22

___________________________________________________________________________________________________________________

Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

 • Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо реалізації державної політики у галузі «Освіта» з питань дошкільної, загальної середньої та  професійно-технічної освіти.
 • Здійснює контроль за дотриманням статутних завдань та установчих документів закладів дошкільної, загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Контролює роботу відділу дошкільної, загальної середньої,  професійно-технічної освіти Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює координацію діяльності:
  • територіального відділу освіти Суворовського району Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
  • інклюзивно-ресурсних центрів, засновником яких є Одеська міська рада;
  • комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»;
  • логопедичних пунктів.
 • Здійснює контроль за функціонуванням автоматизованої системи реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти (asrd.org).
 • Здійснює координацію діяльності закладів дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивно-ресурсними центрами, засновником яких є Одеська міська рада.
 • Здійснює координацію діяльності з професійними (професійно – технічними) закладами освіти м. Одеси, які фінансуються за кошти бюджету громади міста, з питань формування обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і фахівців.
 • Надає методичні рекомендації керівникам закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з питань діяльності та управління у межах закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює координацію реалізації відповідних міських програм у межах закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти міста.

Столбова Ірина Євгенівна – заступник директора Департаменту


Прийом громадян:

понеділок з 15.00-17.00 за адресою вул. Канатна,134, каб. 106

Тел. (048)  776 11  05

_____________________________________________________________________________________________________________________

Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

 • Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо реалізації державної політики у галузі «Освіта» з питань інформатизації, наукової та інноваційної діяльності, міжнародних зв’язків, кадрової роботи та документально-організаційного забезпечення.
 • Контролює роботу:
  • відділу інформаційно-інноваційних технологій Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
  • відділу кадрової та правової роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради з питань кадрової роботи;
  • сектору документально-організаційного забезпечення Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює координацію діяльності територіального відділу освіти Приморського району Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює організацію планування та звітування роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює координацію діяльності з питань організації мобілізаційної роботи в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради, закладах та установах освіти.
 • Здійснює координацію роботи із закладами вищої освіти.
 • Здійснює контроль за функціонуванням вебсайту Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (www.оsvita-omr.gov.ua).
 • Здійснює контроль за організацією підготовки резерву керівних кадрів закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Здійснює контроль за організацією проведення конкурсів по посаду керівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, директорів та педагогічних працівників комунальних установ освіти, керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з міського бюжету.
 • Надає методичні рекомендації керівникам закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з питань діяльності та управління у межах закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює координацію реалізації відповідних міських програм у межах закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти міста.

Ануфрієв Михайло Миколайович – заступник директора Департаменту


Прийом громадян:

середа з 15.00-17.00 за адресою вул. Канатна, 405, каб. 210

Тел. (048) 776 00  45


Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

 • Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо реалізації державної політики у галузі «Освіта» з питань правової  роботи, господарської діяльності, цивільного захисту.
 • Контролює роботу:
  • відділу кадрової та правової роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради з питань правової роботи та питань антикорупційного законодавства;
  • господарсько-економічного відділу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради з господарських питань, цивільного захисту, організації харчування у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Здійснює координацію діяльності:
  • територіального відділу освіти Київського району Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
  • комунальних установ «Центрів фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти районів  м. Одеси» з питань господарської діяльності.
 • Здійснює координацію діяльності з питань організації цивільного захисту у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси та Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює координацію діяльності з питань правильного і своєчасного розслідування і обліку нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти, у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Здійснює координацію діяльності з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.
 • Має право представляти Департамент освіти та науки Одеської міської ради у судових  інстанціях.
 • Надає методичні рекомендації керівникам закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з питань діяльності та управління у межах  закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює координацію реалізації відповідних міських програм у межах  закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти міста.

Чуприна Лілія Сергіївна – заступник  директора Департаменту


Прийом громадян:

четвер з 10.00-12.00 за адресою вул. Канатна, 134, каб. 309

тел. (048) 722 03  77

________________________________________________________________________________________________________

Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

 • Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо реалізації державної політики у галузі «Освіта» з питань фінансово-економічної діяльності.
 • Контролює роботу:
  • відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
  • економічного відділу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
  • господарсько-економічного відділу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради з питань фінансової та економічної діяльності;
  • централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює координацію діяльності:
  • комунальних установ «Центрів фінансування та господарської діяльності закладів та  установ   системи  освіти  районів  м. Одеси» з питань фінансово-економічної діяльності;
  • державних закладів професійно-технічної освіти з питань фінансово-економічної діяльності.
 • Забезпечує організацію оприлюднення фінансової та бухгалтерської звітності на офіційних державних веб-порталах відповідно до чинного законодавства України.
 • Здійснює контроль за реалізацією відповідних міських програм.
 • Формує пропозиції стосовно обсягу фінансування для розвитку освіти у закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а також закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Одеси, фінансування яких здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади.
 • Надає методичні рекомендації керівникам закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з питань діяльності та управління у межах закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти міста.

Чолак Валентина Семенівна – заступник  директора Департаменту


Прийом громадян:

п’ятниця з 10.00-12.00 за адресою вул. Канатна,134, каб. 108

тел. (048) 726 10 34


Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

 • Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо реалізації державної політики у галузі «Освіта» з питань позашкільної освіти та виховної роботи.
 • Контролює роботу відділу позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює координацію діяльності територіального відділу освіти Малиновського району Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
 • Здійснює контроль за дотриманням статутних завдань та установчих документів закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Організує роботу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради з виконання делегованих повноважень та відповідного звітування.
 • Здійснює контроль за організацію оздоровлення та відпочинку дітей.
 • Здійснює координацію діяльності щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.
 • Забезпечує координацію діяльності Департаменту з питань державної сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
 • Здійснює контроль за організацією та проведенням початкової підготовки громадян України до національного спротиву закладами загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Надає методичні рекомендації керівникам закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з питань діяльності та управління у межах  закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює координацію реалізації відповідних міських програм у межах  закріплених за ним напрямів роботи.
 • Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти міста.

Структура Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Перейдіть за посиланням.