Матеріали для ознайомлення:

 • Положення по департамент освіти та науки Одеської міської ради

  Додаток 6 до рішення Одеської міської ради від 16.04.2013р. No3287-VI

Матеріали колегії:

 • Засідання колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради

Основні завдання департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

 • забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
 • забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності отримання освіти у відповідності до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту;
 • створення умов для впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти міста;
 • координація реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні;
 • збільшення охоплення дошкільною освітою дітей та 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою;
 • приведення мережі закладів освіти у відповідність до потреб населення та вимог чинного законодавства України;
 • контроль за дотриманням навчальними закладами усіх типів законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
 • підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання, створення умов для його організованого проведення;
 • створення умов для роботи з обдарованими дітьми та гармонійного розвитку індивідуальності дитини відповідно до її задатків і здібностей;
 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я дітей; забезпечення соціального захисту дітей та підлітків;
 • підвищення соціального статусу професії педагога;
 • всебічне сприяння підвищенню кваліфікації, фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників;
 • впровадження в навчально-виховний процес та управлінську діяльність інформаційно-комунікаційних технологій;
 • координація роботи у сфері інформатизації, що сприяє формуванню та розвитку єдиної інформаційної системи;
 • організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку.
 • створення у закладах освіти безпечних та нешкідливих умов навчання та праці;
 • взаємодія з науковими, науково-дослідницькими установами і навчальними закладами з питань освіти та молодіжної політики;
 • організація проведення різноманітних фестивалів, конкурсів, заходів, спрямованих на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу дітей та молоді;