Відділ інформаційно-інноваційних технологій

КОЛЬ Сергій Володимирович

Начальник  відділу


каб. 103

тел. (048) 776 01 00

ЯЗВІНСЬКА Ірина Петрівна 

Заступник начальника відділу


каб. 107

тел. (048) 776 01 37

КАПІТАНЧУК Олена Василівна 

Головний спеціаліст відділу


каб. 107

тел. (048) 776 01 37

АВЕНІРОВ Анатолій Валерійович

 Головний спеціаліст відділу


каб. 112

тел. (048) 776 01 37

Основні завдання та функції відділу

Основними завданнями Відділу є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з питань інформатизації,  інноваційної діяльності та межнародних відношень;
 • розвиток єдиного інформаційного простору для забезпечення прозорості діяльності Департаменту, закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
 • координація роботи у сфері інформатизації закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
 • сприяння розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти;
 • участь у розробці відповідних міських програм та організація їх виконання в межах наданих повноважень.

Відповідно до покладених на Відділ завдань виконує такі функції:

 • Здійснює реалізацію інформаційної політики Департаменту.
 • Забезпечує висвітлення роботи Департаменту, закладів освіти та установ у засобах масової інформації, Інтернет ресурсах.
 • Забезпечує функціонування, постійного розвитку та інформаційного наповнення офіційного вебсайту Департаменту.
 • Здійснює контроль за організацію роботи  вебсайтів закладів  освіти міста.
 • Сприяє налагодженню у межах компетенції відносин із науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн в освітній галузі; встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями щодо міжнародного співробітництва з метою спільної реалізації проєктів розвитку освіти.
 • Здійснює координацію роботи в закладах та установах освіти щодо міжнародного співробітництва.
 • Надає пропозиції щодо ефективного використання інформаційних і телекомунікаційних ресурсів.
 • Забезпечує своєчасну і якісну підготовку статистичних звітів з питань інформатизації закладів освіти міста, міжнародних зв’язків.
 • Організовує апробацію та впровадження технологій дистанційного навчання в закладах освіти.
 • Забезпечує візуалізацію інформації  та підготовку презентацій діяльності Департаменту.
 • Здійснення контролю за організацією  роботи щодо  внесення повних і достовірних відомостей та даних закладів освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
 • Забезпечує функціонування програми документообігу та інших ресурсів, які потрібні для організації  роботи Департаменту.
 • Забезпечує у Департаменті виконання комплексних заходів щодо процедур захисту обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, відповідного обладнання, баз даних, службової та іншої інформації з обмеженим доступом у відповідності до чинного законодавства.
 • Організовує проведення моніторингу стану забезпеченості комп’ютерними, мультимедійними засобами та ліцензійним програмним забезпеченням закладів освіти міста та Департаменту.
 • Забезпечує координацію роботи щодо захисту прав інтелектуальної власності та дотримання вимог законодавства в зазначеній сфері.
 • У межах своїх повноважень координує інноваційну та наукову діяльність закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
 • Сприяє педагогічним та управлінським інноваціям у системі освіти, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, проведенню в системі освіти міста Одеси педагогічних експериментів.
 • Співпрацює із закладами вищої освіти, сприяє розвитку наукових досліджень в системі освіти.
 • Забезпечує своєчасну і якісну підготовку звітів та планів роботи Департаменту.
 • Забезпечує застосування електронного цифрового підпису в Департаменті, її структурних підрозділах.
 • Здійснює контроль за використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), фіксування кожного випадку звернення з блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів.
 • Здійснює координацію роботи у закладах освіти щодо забезпечення інформаційної безпеки та централізованої фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту.
 • Забезпечує організацію роботи сервера та надання Інтернету у Департаменті.
 • Здійснює координацію роботи із  представниками засобів масової інформації щодо проведення  конкурсів, конференцій, семінарів тощо.
 • Організовує роботу Школи резерву керівних кадрів закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.