Відділ інформаційно-інноваційних технологій

Сергій Володимирович Коль

Начальник  відділу


каб.: №103

тел.: + 38 (048) 776-01-00

Ірина Петрівна Язвінська

Заступник начальника відділу


каб.: №107

тел.: + 38 (048) 776-01-37

Олена Василівна Капітанчук

Головний спеціаліст відділу


каб.: №107

тел.: + 38 (048) 776-01-37

Основні завдання та функції відділу

Основними завданнями Відділу є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти, інноваційної діяльності;
 • розвиток єдиного інформаційного простору для забезпечення прозорості діяльності Департаменту, закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
 • координація роботи у сфері інформатизації закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
 • сприяння розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти;
 • участь у розробці відповідних міських програм та організація їх виконання в межах наданих повноважень.

Відповідно до покладених на Відділ завдань виконує такі функції:

 • сприяє педагогічним та управлінським інноваціям у системі освіти, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, проведенню в системі освіти міста педагогічних експериментів;
 • сприяє впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників;
 • сприяє розвитку наукових досліджень в системі освіти;
 • організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення системи освіти, створення сприятливого для сучасної молоді інформаційного простору, здатного задовольнити її соціально-культурні, освітні потреби;
 • залучає до розробки актуальних проблем, що входять до компетенції відділу, аналізу справ і проведення консультацій науково-педагогічних працівників, вчених і спеціалістів;
 • організовує і контролює розвиток та використання інформаційно-комунікаційних технологій освітніми закладами;
 • забезпечує своєчасну і якісну підготовку статистичних звітів з питань інформатизації закладів освіти міста;
 • забезпечує візуалізацію інформації Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 • співпрацює із закладами вищої освіти з питань інноваційних технологій;
 • контролює роботу вебсайтів закладів освіти міста;
 • забезпечує роботу офіційного вебсайту Департаменту;
 • організовує проведення моніторингу стану забезпеченості комп’ютерними, мультимедійними засобами та ліцензійним програмним забезпеченням і закладів освіти міста;
 • забезпечує висвітлення роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, закладів освіти у засобах масової інформації, Інтернет ресурсах;
 • забезпечує застосування електронного цифрового підпису в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради, її структурних підрозділах;
 • здійснює контроль за використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), фіксування кожного випадку звернення з блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів;
 • забезпечує  у системі  ЄДЕБО повних і достовірних відомостей та даних щодо закладів освіти, здійснює адміністрування;
 • здійсню координацію роботи у закладах освіти щодо забезпечення інформаційної безпеки та централізованої фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту;
 • забезпечує оприлюднення відкритих даних  Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 • сприяє здійсненню міжнародних зв’язків, на підставі укладених Департаментом освіти та науки Одеської міської ради угод, з громадськими організаціями, фондами інших країн та українською діаспорою, із закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, тощо.