2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Алгебра

Вересень

Всього -7 уроків

Урок №1«Похідна. Розв’язування задач» (повторення)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №2 «Числові функції та їх властивості. Область визначення і множина значень»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №3 «Засоби завдання функції. Парні і непарні функції»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №4 «Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №5 « Показникові рівняння. Розв’язування задач і вправ»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №6 «Показникові нерівності»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №7 «Показникові нерівності. Розв’язування задач і вправ»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Жовтень

Всього  – 7  уроків

Урок № 8  “Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

 Урок № 9 «Властивості логарифмів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №10 «Виконання вправ на використання  властивостей логарифмів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок № 11 «Перехід від однієї основи логарифма до іншої. Застосування формули» 

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/algebra

Урок №12 «Перетворення виразів із застосуванням властивостей логарифма»

Урок №13 «Логарифмічна функція, її властивості та графік»

Урок №14 “Побудова графіків логарифмічної функції  та виконання вправ на знаходження області визначення та області значень функції”