2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Фізика та астрономія

Вересень

Всього -9 уроків

Урок №1 «Постійний електричний струм. Умови iснування електричного струму. Сила струму. Електрична напруга. Опiр»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №2 «Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №3 «Електрорушийна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикання»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №4 «Електричний струм у металах»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №5«Електричний струм в електролітах. Електроліз»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №6 «Електричний струм у газах»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №7«Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №8«Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №9«Робота за час переміщень заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Жовтень

Всього – 13 уроків

Урок №10. «Підготовка до контрольної роботи№1. Розв’язування задач з теми «Електричне поле і електричний струм»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №11. «Електрична і магнітна взаємодія. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Розв’язування задач»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №12. «Сила Ампера. Сила Лоренца. Розв’язування задач»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №13. «Астрономія та визначення часу. Календар»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок № 14. Тема уроку: «Розв’язування задач  з теми «Електромагнітне поле»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок № 15. Тема уроку: «Магнітні властивості речовини. Вплив на живі організми»

Урок №16.  Тема уроку «Електричний струм у напівпровідниках»

Урок №17. Тема уроку «Електричний струм у рідинах»

Урок №18. Тема уроку «Розв’язування задач»

Урок №19.   Тема уроку «Електричний струм у газах. Електричний струм у вакуумі»

Урок №20.Тема уроку «Узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний струм»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/fizyka

Урок №21.Тема уроку «Контрольна робота № 2 з теми «Електричний струм»»

Урок №22.  Тема уроку «Захист навчальних проектів»