2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Хімія

Вересень

Всього – 8 уроків

Урок № 1 «Пластмаси. Полімери – основа пластмаси»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 2 «Каучуки. Гума»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 3 «Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d -елементів. Принцип «мінімальної енергії»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок №4 «Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок №5 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Мендєлєєва. Будова атома»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок №6 «Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 7 «Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 8 «Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Жовтень

Всього – 3       уроки

Уроки 9.  Природа хімічного зв’язку. Водневий зв’язок. Металічний зв’язок».https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 10  «Будова речовин. Кристалічні та аморфні речовини. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 11.  Необоротні та оборотні хімічні реакції».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 12.  Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya
Урок №13. Принцип Ле Шательє. Розв’язування вправ на застосування принципу Ле Шательє.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Листопад

Всього – 6 уроків

Урок № 14. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Урок № 15. Розрахункові задачі 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 16. Розрахункові задачі 2. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Урок № 17. Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Урок № 18. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Урок № 19.  Явище адсорбції.