2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Хімія

Вересень

Всього – 8 уроків

Урок № 1 «Пластмаси. Полімери – основа пластмаси»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 2 «Каучуки. Гума»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 3 «Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d -елементів. Принцип «мінімальної енергії»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок №4 «Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок №5 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Мендєлєєва. Будова атома»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок №6 «Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 7 «Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Урок № 8 «Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya

Жовтень

Всього – 3       уроки

Уроки 9.  Природа хімічного зв’язку. Водневий зв’язок. Металічний зв’язок».

Урок № 10  «Будова речовин. Кристалічні та аморфні речовини. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.»

Урок № 11.  Необоротні та оборотні хімічні реакції».

Урок №17. Принцип Ле Шательє. Розв’язування вправ на застосування принципу Ле Шательє.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/himiya