2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Українська література

Вересень

Всього -8 уроків

Урок №1 «Авангардизм – напрям у мистецтві ХХ ст. Стилістичні течії авангардизму

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок №2 «Життєвий і творчий шлях поета-футуриста Михайля Семенка. «Місто» – як прояв захоплення містом, образ ліричного героя»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок №3 «Павло Тичина. Поезії (зб. «Сонячні кларнети»). «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить». Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок №4 «Київські неокласики». Максим Рильський. Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях Рильського, рання творчість. «Солодкий світ!..». Захоплення красою й величчю світу»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок №5 «Павло Тичина. Поезії « Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок №6 «Михайль Семенко. Поезії «Бажання», «Місто», «Запрошення»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок№7 «Максим Рильський. Звернення до античних образів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок № 8 «Жанрово-стильове розмаїття . Нові теми , проблеми. Микола Хвильовий»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Жовтень

Всього – 6 уроків

Урок №9.  Микола Хвильовий «Я «Роматика». Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фантастикою відданістю революції . Образ ліричного Яhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок №10. Юрій Яновський «Майстер корабля». Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Янковський і кіно

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukrlit

Урок № 11.   Юрій Яновський «Майстер корабля». Проблеми творення нової української культури, духовності української людини. Національне крізь призму загальнолюдського

Урок № 12. Валер`ян Підмогильний «Місто». Життєвий шлях. Трагічна загибель. Світові мотиви підкорення людиною міста. ТЛ: урбаністичний роман

Урок №13.  Зображення цілісної людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка. Еволюція його характеру. Морально-етичні колізії твору.. Жіночі образи в ньому.

Урок №14.  Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок  у 1920-ті роки. Письменник та його час. Усмішки. Моя біографія. Письменники.