2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього – 8 уроків

Урок №1 «Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їхні праці»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №2 «Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики.»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №3 «Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №4 «Морфологічні засоби стилістики. Прикметник. Вищий і найвищий ступінь порівняння прикметників»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №5 «Самостійні частини мови (узагальнення матеріалу)»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №6 «Службові частини  мови (урок узагальнення)»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок № 7 «Прикметники, що перейшли в іменники»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №8 «Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Жовтень

Всього – 6 уроків

Урок №9.  «Прислівник , ступені порівняння»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок №10. “Прикметники, що перейшли в іменники”

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/11clas/ukr

Урок  №11. “Синоніміка дієприкметників. Пунктограми в реченнях з дієприкметниковими зворотами.”

Урок №12.  “Дієслово, дієслівні  форми”

Урок №13. Складні випадки словозмін дієслів.

Урок №14 “Розвиток мовлення. Види запису прочитаного, складання простого і складного плану прочитаного”