2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього-16 уроків

Урок 1.Мова-безсмертний скарб народу.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 2. Збагачення мови новими словами. Старі й нові слова в мові.

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukrhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 3. Повторення відомостей про текст.Тема,мета і заголовок тексту.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 4. Роль слів у побудові тексту. Засоби зв’язку речень у тексті.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 5. Поділ тексту на частини. План.

Спостереження за роллю абзаців.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 6. Текст-міркування. Особливості змісту та побудови тексту- міркування.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 7. Текст-опис. Особливості змісту та побудови тексту-опису.Який буває опис? Вправи на порівняння художнього та науково- популярного описів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 8. Речення. Види речень за інтонацією

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 9. Види речень за метою висловлювання

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 10. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 11.  Однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 12. Поєднання однорідних членів речення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 13. Поєднання однорідних членів речення. Складання речень з однорідними членами

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 14.Узагальнення знань за темою: «Речення»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 15. Морфемна будова слова. Повторення про лексичне значення слова.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок 16. Розбір слів за будовою

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Жовтень

Всього – 14 уроків

Урок №17. Повторення й узагальнення вивченого про слово.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №18. Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №19. Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №20. Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова . Складання графічних схем речень.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №21. Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого. Переказування тексту

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №22  Іменник як частина мови. Повторення вивченого , значення в яких уживаються іменники в мовленні.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №23. Іменники –синоніми, іменники- антоніми, багатозначність іменників. Пряме і переносне значення іменників

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №24. Рід іменників. Складання речень

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №25. Змінювання іменників за числами

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №26. Відмінювання іменників за відмінками Початкова форма іменників

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №27.  Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями . Редагування тексту

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №28.  Закінчення іменників жіночого роду на –а, -я в родовому відмінку одними з основою на твердий і м’який приголосний та на (ж), (ч), (ш)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №29 Закінчення іменників  в орудному відмінку однини: закінчення –єю в іменниках жіночого роду з основою на мякий приголосний та на шиплячі: закінчення –єю в іменниках на -ія

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr

Урок №30.  Закінчення іменників  в орудному відмінку однини: закінчення   –ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на м’який приголосний, закінчення  -єм в іменниках з основою на (й)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/4clas/ukr