2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Фізика

Вересень

Всього -8 уроків

Урок № 1. Первинний інструктаж. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 2. Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина й поле. Фізичні тіла й фізичні явища. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 3. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 4. Властивості тіл. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 5. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 6. Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота № 1. «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 7. Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота № 2. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок № 8. Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота № 3. «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Жовтень

Всього – 6 уроків

Урок №9. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок №10. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок №11. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок №12. Графіки рівномірного прямолінійного руху

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок №13. Механічний рух

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka

Урок №14. Розв’язування задач. На поняття механічного руху

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/fizyka