2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Географія

Вересень

Всього -10 уроків

Урок № 1.Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 2. Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 4. Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 5. Тектонічні структури: платформи та області складчастості.

Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 6. Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 7. Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 8. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 9. Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок № 10. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Жовтень

Всього – 6  уроків

Урок №11. «Африка. Географічне положення Африки»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок №12. «Африка. Дослідження та освоєння Африки»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок  № 13 « Материк Африка. Географічне  положення. Дослідження  та  освоєння  материка».Пр.р.№2 «Визначення географічних  координат, крайніх  точок  та  протяжності  материка.»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок  №14. «Тектонічна  будова  Африки. Рельєф та  корисні  копалини».  Пр.р. №3 Позначення на контурній  карті  назв  основних  географічних  об’єктів  материка».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya

Урок  №15. «Загальні  риси  клімату  Африки».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya
Урок № 16. «Кліматичні  пояси  і  типи  клімату. Пр.р.№4 «Визначення  типів  клімату Африки за  кліматичними діаграмами

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/7clas/geografiya