Форум «ОsvitaOdesa – 2021»: робота фокус-групи №5

Тема: “Громадсько-активна школа – якісна освіта й успішна громада” 

Спікери: Волковський С.В., консультант ОЦ ПРПП, Бачинська О.А., голова ради Одеської гімназії №2.
У роботі фокус-групи брали участь  представники громадськості міста Одеси, які зацікавлені у розгляді питань зав’язків освітніх закладів з громадськістю на рівні громадських організацій, освітніх фондів, вищих та професійних закладів освіти та на індивідуальному рівні з учасниками освітнього процесу.
     Учасники форуму, особливо батьки учнів, активно включилися у роботу фокус групи. Під час діалогів було визначено “Якщо ми хочемо, щоб усі в школі та спільноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватися в кожний аспект шкільного життя та місцевого середовища. Школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, але й розвивати громаду, залучати батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем.”

За результатами роботи фокус-групи сформовані пропозиції, а саме:

  • підвищення ролі виховної функції школи через посилення роботи з спортивного та творчого розвитку учнів, організації їх культурного відпочинку;
  • посилення соціалізуючого впливу школи на учнів (орієнтація у населеному пункті, комунікативні навички, фінансова грамотність);
  • використання педагогами особистісно-орієнтованого та індивідуального підходів до учнів;
  • підвищення рівня безпеки учнів у школі;
  • більш ефективна організація дистанційного навчання та використання інтернет-технологій;
  • підвищення взаємодії між педагогами, адміністрацією школи з одного боку, та батьками з іншого.
Згідно загальної думці, проведене обговорення було корисним не лише для організаторів, але й дозволило учасникам об’єктивно оцінити свої запити і можливості.

Нагадаємо, що загальні збори щодо підведення підсумків роботи форуму «ОsvitaOdesa – 2021» відбудуться 27 серпня 2021 року.
 

Share this post