2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Алгебра

Вересень

Всього- 4 уроки

Урок №1  Повторення. Послідовності. Арифметична прогресія.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Урок №2 Геометрична прогресія

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Урок №3  Функції, їхні властивості та графіки. Числові функції. Способи завдання функцій. Парні та непарні функції.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Урок №4 Побудова графіків за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Жовтень

Всього – 7 уроків

Урок №5.  Означення кореня n-го степеню. Арифметичний коріньhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Урок № 6.  Властивості кореня n-го степеню

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Урок № 7.  Перетворення  виразів, що містять корені n-го степеню  

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/algebra

Урок № 8.  Степінь з раціональним показником. Властивості степеню з раціональним показником

Урок № 9.  Степінь з раціональним показником. Виконання вправ, що містять степінь з раціональним показником

Урок № 10. Степенева функція, її властивості та графік.

Урок № 11. Поняття про ірраціональні рівняння та способи їх розв’язування