10 КЛАС

Українська мова

 • Тема “Розрізнення прислівників та співзвучних сполук” Дистанційна освіта
 • Тема “Написання “Не” “Ні” з різними частинами мови”   Дистанційна освіта

 • Тема “Правопис складних прикметників”  Дистанційна освіта
 • Тема “Рік іменників” Дистанційна освіта

Українська література

 • Тема “Леся Українка. Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»” Дистанційна освіта
 • Тема “В. Стефаник. Життя і творчість.”  Дистанційна освіта

Алгебра

 • Тема “Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності (урок 1-3)” Дистанційна освіта

 • Тема “Найпростіші тригонометричні рівняння” Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь” Дистанційна освіта
 • Тема “Границя послідовності. Основні теореми про границі послідовності. Поняття границі функції та нескінченності”  Дистанційна освіта
 • Тема “Найпростіші тригонометричні нерівності” (Урок 1) Дистанційна освіта
 • Тема “Найпростіші тригонометричні нерівності” (Урок 2) Дистанційна освіта
 • Тема “Найпростіші тригонометричні нерівності” (Урок 3)  Дистанційна освіта
 • Тема “Дослідження функції для побудови її графіка (профільний)”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема «Прямокутна система координат у просторі» Дистанційна освіта

Геометрія

 • Тема “Вектори у просторі. Розв’язування задач”Дистанційна освіта
 • Тема “Вектори у просторі. Дії над векторами.” Дистанційна освіта
 • Тема “Прямокутні координати у просторі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Координати середини відрізка. Відстань між точками у просторі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Рівняння сфери та площини” Дистанційна освіта
 • Тема “Координати та вектори у просторі” Дистанційна освіта

Англійська мова

 • Тема “Modal Verbs”  Дистанційна освіта
 • Тема “Have something done. What someone does for us.” Дистанційна освіта
 • Тема “Alternatives to if in conditional sentences” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas

Французька мова

 • Тема “Тарас Шевченко”  Дистанційна освіта

Хімія

 • Тема “Вуглеводи, класифікація. Глюкоза, сахароза. Їх формули, склад, властивості, поширення в природі та застосування” Дистанційна освіта
 • Тема “Полісахариди: структура молекул, властивості, застосування, біологічна роль”  Дистанційна освіта
 • Тема “Узагальнення та систематизація знань з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки” Дистанційна освіта
 • Тема “Амины”  Дистанційна освіта
 • Тема “Нітрогеновмісні сполуки. Аміни”  Дистанційна освіта

Біологія

 • Тема «Спадкова мінливість» Дистанційна освіта

 • Тема “Особливості неспадкової мінливості людини” Дистанційна освіта
 • Тема “Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот”  Дистанційна освіта

Фізика

 • Тема “Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища” Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування задач “Вологість повітря. Точка роси. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища” Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування задач на побудову графіків ізопроцесів.” Дистанційна освіта

 • Тема “Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали”  Дистанційна освіта
 • Тема “Механічні властивості твердих тіл”  Дистанційна освіта
 • Тема “Механічні властивості твердих тіл”  Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування задач. Будова та властивості твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Коефіцієнт поверхневого натягу рідини”  Дистанційна освіта
 • Тема «Внутрішня енергія Способи зміни внутрішньої енергії»  Дистанційна освіта

Географія 

 • Тема “Австралія” Дистанційна освіта
 • Тема “Океанія. Місце регіону в МПП. Меланезія, Мікронезія, Полінезія” Дистанційна освіта
 • Тема “Загальна характеристика Америки.”  Дистанційна освіта
 • Тема ” Америка. Особливості географічного положення. Сучасна політична карта країни. Населення.” Дистанційна освіта

Історія України

 • Тема “Українські землі у складі Чехословаччини   Дистанційна освіта
 • Тема “Встановлення й утвердження тоталітарного режиму в Україні. Частина І   Дистанційна освіта
 • Тема “Початок радянсько–німецької війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників”  Дистанційна освіта

Література

 • Тема “Ф.М.Достоєвський. Злочин і кара. Антигуманний зміст теорії головного героя”    Дистанційна освіта

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Руханка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Рухаємося з нами” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

_______________________________________________________

Українська мова

Українська література

 • Тема «М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Психологічна новела «Intermezzo». https://youtu.be/3kgcSb9EEds

Англійська мова

Алгебра

Фізика

 Біологія

 • Тема «Клітинний цикл еукаріотів. Мітоз». https://youtu.be/6-KHCLc5AbQ
 • Тема «Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін». https://youtu.be/5nNFF9t36V4
 • Тема «Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностування і лікування захворювань людини». https://youtu.be/MQDMQuaAVss
 • Тема «Віруси, їх будова. Життєві цикли вірусів. Роль у природі неклітинних форм життя. Профілактика ВІЛ-інфекції / СНІДу та інших вірусних хвороб людини». https://youtu.be/OnwfChmR1EY

 Історія України

 • Тема «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності». https://youtu.be/dEQholtJMV4

Хімія

 • Тема «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон. Їхнє використання. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі». https://youtu.be/UKH1kxGmi50
 • Тема «Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів. Захист від корозії». https://youtu.be/QZfzlUv0SdE