10 КЛАС

2020/2021 навчальний рік

Шановні користувачі! Дана сторінка вебсайту буде постійно оновлюватися  та доповнюватися  матеріалами відеоуроків    відповідно до  програм навчання з основних предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

    ОБЕРІТЬ ПРЕДМЕТ

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas Календарне планування та відеоуроки у    І семестрі

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas Календарне планування та відеоуроки у  ІІ семестрі

2019/2020 навчальний рік

Українська мова

 • Тема “Розрізнення прислівників та співзвучних сполук” Дистанційна освіта
 • Тема “Написання “Не” “Ні” з різними частинами мови”   Дистанційна освіта

 • Тема “Правопис складних прикметників”  Дистанційна освіта
 • Тема “Рік іменників” Дистанційна освіта
 • Тема “Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові” Дистанційна освіта

Українська література

 • Тема “Леся Українка. Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»” Дистанційна освіта
 • Тема “В. Стефаник. Життя і творчість.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Василь Стефаник. “Камінний хрест”  Дистанційна освіта
 • Тестування за темою уроку «Леся Українка. «Лісова пісня» Дистанційна освіта
 • Тема “Contra spem spero” Лесі Українки”  Дистанційна освіта
 • Тема “Леся Українка “Лісова пісня” Дистанційна освіта
 • Тема “Олександр Олесь (Кандиба). Драматичний етюд “По дорозі в казку”  Дистанційна освіта

Алгебра

 • Тема “Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності (урок 1-3)” Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь” Дистанційна освіта
 • Тема “Границя послідовності. Основні теореми про границі послідовності. Поняття границі функції та нескінченності”  Дистанційна освіта
 • Тема “Найпростіші тригонометричні нерівності” (Урок 1) Дистанційна освіта
 • Тема “Найпростіші тригонометричні нерівності” (Урок 2) Дистанційна освіта
 • Тема “Найпростіші тригонометричні нерівності” (Урок 3)  Дистанційна освіта
 • Тема “Дослідження функції для побудови її графіка (профільний)”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема «Прямокутна система координат у просторі» Дистанційна освіта
 • Тема “Похідна та її застосування”  Дистанційна освіта
 • Тема “Правила диференціювання і таблиця похідних” Дистанційна освіта
 • Тема “Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх” Дистанційна освіта

 • Тема “Розв’язування задач і вправ на знаходження похідної” Дистанційна освіта
 • Тема “Корені n-го степеня”  Дистанційна освіта

Геометрія

 • Тема “Вектори у просторі. Розв’язування задач”Дистанційна освіта
 • Тема “Вектори у просторі. Дії над векторами.” Дистанційна освіта
 • Тема “Прямокутні координати у просторі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Координати середини відрізка. Відстань між точками у просторі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Рівняння сфери та площини” Дистанційна освіта
 • Тема “Координати та вектори у просторі” Дистанційна освіта
 • Тема “Скалярний добуток векторів” Дистанційна освіта
 • Тема “Кути у просторі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Ортогональне проектування”  Дистанційна освіта
 • Тема «Симетрія відносного початку координат та координатних площин»  Дистанційна освіта

 • Тема “Вектори в просторі. Дії над векторами.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Рівняння площини та сфери. Розв’язування задач” Дистанційна освіта
 • Тема “Границі послідовності” Дистанційна освіта
 • Тема “Використання властивостей паралельних і перпендикулярних площин у просторі узагальнення)”  Дистанційна освіта

Англійська мова

 • Тема “Modal Verbs”  Дистанційна освіта
 • Тема “Have something done. What someone does for us.” Дистанційна освіта
 • Тема “Alternatives to if in conditional sentences” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Present and past habits” (частина 1) https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Present and past habits” (частина 2)  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Lifehacking how to develop your vocabulary”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Narrative tenses”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Dynamic and Stative Verbs”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Adjectives ending in  -ING and –ED”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема “Can you paraphrase this quote?”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas
 • Тема  “Passive”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas

Німецька мова

 • Тема “Музика”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas

Французька мова

 • Тема “Тарас Шевченко”  Дистанційна освіта

Хімія

 • Тема “Вуглеводи, класифікація. Глюкоза, сахароза. Їх формули, склад, властивості, поширення в природі та застосування” Дистанційна освіта
 • Тема “Полісахариди: структура молекул, властивості, застосування, біологічна роль”  Дистанційна освіта
 • Тема “Узагальнення та систематизація знань з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки” Дистанційна освіта
 • Тема “Аміни”  Дистанційна освіта
 • Тема “Нітрогеновмісні сполуки. Аміни”  Дистанційна освіта
 • Тема “Анілін, будова, властивості, добування та застосування” Дистанційна освіта
 • Тема “Анілін”  Дистанційна освіта
 • Тема “Амінокислоти: склад, номенклатура, класифікація, ізомерія, способи добування та застосування”  Дистанційна освіта
 • Тема “Амінокислоти: властивості та біологічна роль”  Дистанційна освіта
 • Тема “Білки, їх структурна організація, властивості та основні функції”  Дистанційна освіта
 • Тема “Узагальнення знань по нітрогеновмісним органічним сполукам”  Дистанційна освіта
 • Тема “Високомолекулярні сполуки, характеристика полімерів, пластмаси”  Дистанційна освіта

 • Тема “Каучук, гума. Волокна, їх типи, властивості та застосування”  Дистанційна освіта

Біологія

 • Тема «Спадкова мінливість» Дистанційна освіта

 • Тема “Особливості неспадкової мінливості людини” Дистанційна освіта
 • Тема “Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот”  Дистанційна освіта
 • Тема “Особливості процесів регенерації організму людини” Дистанційна освіта
 • Тема “Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини”  Дистанційна освіта

Фізика

 • Тема “Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища” Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування задач “Вологість повітря. Точка роси. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища” Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування задач на побудову графіків ізопроцесів.” Дистанційна освіта

 • Тема “Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали”  Дистанційна освіта
 • Тема “Механічні властивості твердих тіл”  Дистанційна освіта
 • Тема “Механічні властивості твердих тіл”  Дистанційна освіта
 • Тема “Розв’язування задач. Будова та властивості твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Коефіцієнт поверхневого натягу рідини”  Дистанційна освіта
 • Тема «Внутрішня енергія Способи зміни внутрішньої енергії»  Дистанційна освіта
 • Тема “Робота в термодинаміці”  Дистанційна освіта

 • Тема “Розв’язування задач за темою “Перший закон термодинаміки”  Дистанційна освіта
 • Тема “Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина” Дистанційна освіта
 • Тема “Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес”  Дистанційна освіта

 • Тема “Абетка електростатики. Розв’язування задач”  Дистанційна освіта

 • Тема “Електричне поле. Розв’язування задач”  Дистанційна освіта
 • Тема “Електроємність”  Дистанційна освіта
 • Тема “Провідники та діелектрики в електричному полі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Робота з переміщення заряду в електричному полі. Потенціал”  Дистанційна освіта

Географія 

 • Тема “Австралія” Дистанційна освіта
 • Тема “Океанія. Місце регіону в МПП. Меланезія, Мікронезія, Полінезія” Дистанційна освіта
 • Тема “Загальна характеристика Америки.”  Дистанційна освіта
 • Тема ” Америка. Особливості географічного положення. Сучасна політична карта країни. Населення.” Дистанційна освіта
 • Тема “Бразилія” Дистанційна освіта
 • Тема “Канада” Дистанційна освіта
 • Тема “США”  Дистанційна освіта

Історія України

 • Тема “Українські землі у складі Чехословаччини   Дистанційна освіта
 • Тема “Встановлення й утвердження тоталітарного режиму в Україні. Частина І   Дистанційна освіта
 • Тема “Початок радянсько–німецької війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників”  Дистанційна освіта

 • Тема “10 квітня – День визволення м. Одеси від фашистських окупантів”  Дистанційна освіта

Література

 • Тема “Ф.М.Достоєвський. Злочин і кара. Антигуманний зміст теорії головного героя”    Дистанційна освіта

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Руханка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Рухаємося з нами” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Комплекс вправ для м’язів ніг”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Ранкова зарядка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Танцювальна руханка”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Корисні вправи для м’язів спини”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи з м’ячами”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Займайтесь спортом вдома”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Кардiо тренування з обручем”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

_______________________________________________________

Українська мова

Українська література

 • Тема «М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Психологічна новела «Intermezzo». https://youtu.be/3kgcSb9EEds

Англійська мова

Алгебра

Фізика

 Біологія

 • Тема «Клітинний цикл еукаріотів. Мітоз». https://youtu.be/6-KHCLc5AbQ
 • Тема «Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін». https://youtu.be/5nNFF9t36V4
 • Тема «Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностування і лікування захворювань людини». https://youtu.be/MQDMQuaAVss
 • Тема «Віруси, їх будова. Життєві цикли вірусів. Роль у природі неклітинних форм життя. Профілактика ВІЛ-інфекції / СНІДу та інших вірусних хвороб людини». https://youtu.be/OnwfChmR1EY

 Історія України

 • Тема «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності». https://youtu.be/dEQholtJMV4

Хімія

 • Тема «Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон. Їхнє використання. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі». https://youtu.be/UKH1kxGmi50
 • Тема «Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів. Захист від корозії». https://youtu.be/QZfzlUv0SdE