2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Біологія та екологія

Вересень

Всього- 8 уроків

Урок №1 Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.Рівні організації біологічних систем та їхній  взаємозв’язок.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №2 Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №3   Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. Сучасні критерії виду.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №4  Віруси. Особливості їхньої організації  та функціонування. Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №5  Віроїди, пріони. Особливості їхньої організації  та функціонування.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №6 Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №7  Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Одноклітинні еукаріоти.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Урок №8 Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.   Біорізноманіття рослин.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/biologiya

Жовтень

Всього – 8  уроків

Урок № 9. Гриби. Різноманітність грибів.

Урок №10 . Рослини. Водорослі .

Урок № 11. Вищі рослини.

Урок № 12. Справжні тварини. Багатоклітинні тварини

Урок №13. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Урок №14. Одноклітинні еукаріоти

Урок №15.  Автотрофні еукаріоти

Урок №16. Справжні тварини