2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Фізика та астрономія

Вересень

Всього- 12 уроків

Урок №1 Зародження і розвиток фізики як науки

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №2 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №3 Скалярні та векторні величини

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №4 Основна задача механіки. Абетка кінематики

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №5  Швидкість руху. Середня та миттєва швидкість.Закони додавання швидкостей та переміщень.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №6 Розв’язування задач

 https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizykahttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №7  Рівноприскорений прямолінійний рух Прискорення

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №8  Розв’язування задач

 https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizykahttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №9 Повторення. Атом і атомне ядро.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №10 Вільне падіння.

 https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №11  Розв’язування задач

 https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizykahttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №12  Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Жовтень

Всього – 9  уроків

Урок № 13. «Сили в механікі.  Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Маса тіла»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок № 14.   «Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач. Частина І.»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок № 15. «Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач. Частина ІІ.»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок № 16. Лабораторна робота № 1. «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №17.  Розв’язування задач.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №18.  Рух тіла, яке кинули під кутом до горизонту.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №19. Розв’язування задач

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання  та обертова частота.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka

Урок №21  Доцентрове (нормальне) прискорення. Розв’язування задач

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/fizyka