2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Географія

Вересень

Всього- 4 уроки

Урок №1  Що вивчає курс «Географія»: регіони та країни»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Урок №2  Сучасна політична карта світу. Головні об’єкти  політичної карти»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Урок №3 Загальний огляд Європи

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Урок №4 Інтеграційні  процеси. Міжнародні організації в Європі

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Жовтень

Всього – 5  уроків

Урок № 5. Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика. Структура населення регіону. Українська діаспора у країнах Європи. Урбанізація, субурбанізація, рурбенізація, джентрификация. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Урок №6. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини. Сільське господарство. 74Лісове господарство.»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/geografiya

Урок №7.  Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реїндустріалія.

Урок №8.  Німеччина. Місце країни у світі і регіоні. Основні чинники, що визначають місце у міжнародному  географічному поділу праці.

Урок 9. Франція. Місце країни у світі та регіоні. Система розселення. Франкофонія.