2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього- 8 уроків

Урок №1.  Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела, словники, довідкова література (зокрема на електронних носіях). Інформативна й нормативна функції їх

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №2.  Основні типи словників. Довідникові медійні ресурси.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №3.Урок РМ. Укладання тематичних словників-мінімумів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №4.  Нормативне  й ненормативне мовлення. Типи норм.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №5 Тема: Диктант. Читання мовчки науково-популярного тексту.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №6.  Основні правила вимовляння голосних і приголосних звуків.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №7  Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №8. Урок РМ. Усне переказування тексту із творчим завданням.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Жовтень

Всього – 6 уроків

Урок №9. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №10. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія і антонімія фразеологізмів

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок № 11. Виконання вправ на тему « Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок № 12.  Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок № 13. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr

Урок №14. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації  (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування). Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/10clas/ukr