3 клас

Українська мова

 • Тема “Зв’язок прикметників з іменниками ”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Змінювання прикметників” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Прикметники – антоніми. Прикметники – синоніми” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Правопис префіксів з- та с-»  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Дієслово як частина мови”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Дієслова – антоніми, дієслова – синоніми”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Аналіз прикметника як частина мови”(морфологічний розбір прикметника) https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Часи дієслів” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Розпізнавання і вживання часових форм дієслів у тексті” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Зв’язок дієслів з іменниками в реченні”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Дієслова, що виражають завершену і незавершену дію”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

Математика

 • Тема “Умножение двузначного числа на однозначное” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Множення двозначного числа на однозначне”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема  “Ділення з остачею” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 •  Тема “Множення трицифрового числа на одноцифрове” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Письмове додавання і віднімання” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Ділення на двоцифрове число способом добору” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом добору”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Ділення двоцифрового числа на одноцифрове”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Множення числа на суму”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Ділення виду 80 : 20; 600 : 30; 400 : 200. Розв’язування простих і складених задач” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

 • Тема “Ділення з остачею” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Нумерація тризначних чисел”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Ділення з остачею” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

За навчальною програмою «Інтелект України»:

 • Тема “Задачі на рух в одному напрямку”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Задачі на знаходження суми двох добутків” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

Інформатика

 • Тема “Папки та файли”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

Природознавство

 • Тема “Бактерії” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Птахи”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

Англійська мова

 • Тема “Свята” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Минулий час. Правильні дієслова”   https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Дивовижний світ. Числівники 20-100”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Що сталося вчора? Дієслово to be у минулому часі”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Минулий час. Запитання.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Дієслово To BE в Past Simple” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas 
 • Тема “Минулий час дієслів”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Reading with Trumpet. Places in a town.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Минулий час. Заперечна форма” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Читання. Шкільний день.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Неправильні дієслова”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Практичне заняття much many”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Практичне заняття much many”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Глагол To Be в Past Simple”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “A week in London. Ordinal numbers”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Закінчення (-ed) в правильних дієсловах минулого часу і як його читати”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Was, were”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas
 • Тема “Was were – пісня”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas

Російська мова

 • Тема «Имя прилагательное как часть речи» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/3clas 

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Ранкова зарядка для учнів початкових класів” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas