2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього: 16 уроків

Урок 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 2. Повторення. Морфологія. Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 3. Повторення. Морфологія. Самостійні частини мови. Числівник. Займенник

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 4. Повторення. Морфологія.  Самостійні частини мови. Прислівник.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 5. РМ № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 6. Повторення. Морфологія. Службові частини мови.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 7. Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 8. РМ № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів(діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 9. Слово як компонент речення. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту(за опорними словами). Вхідна контрольна робота (тести)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 10. Лексикологія. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 11. РМ № 3. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 12. РМ №4. Особливості будови опису предмета. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 13. Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 14. Тлумачний словник. 

РМ№ 5.Контрольний докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 15. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок 16. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Жовтень

Всього: 12 уроків

Урок № 17. Групи слів за значенням омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №18. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №19. РМ. Докладний письмовий переказ розповідного характеру з опису тварини, що містить синоніми  та антоніми

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок  №20. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №21. Спільнокореневі слова і форми слова

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №22. «Уникнення помилок, пов’язаних з невиправданим вживанням спільнокореневих слів

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №23. Змінні й незмінні слова

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №24. Правопис значущих частин слова

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №25. Виконання тренувальних вправ на тему «Основа слова»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №26. Написання префіксів: пре-, при-, прі- 

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №27. Вимова та написання префіксів: пре-, при-, прі- 

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Урок №28. Виконання тренувальних вправ на тему «Основа слова».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas/ukr

Листопад

Всього: 16 уроків

Урок №29: РМ № 10. Письмовий твір-опис тварини з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності.
Урок №30: Узагальнення знань з теми «Будова слова. Орфографія».
Урок №31: Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.
Урок №32: Приголосні тверді та м’які (повторення).
Урок №33: Приголосні дзвінкі та глухі (повторення).
Урок №34: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі.
Урок №35: Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.
Урок №36: Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
Урок №37: Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
Урок №38: РМ Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.
Урок №39: Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка.
Урок №40: Основні правила переносу.
Урок №41: РМ Особливості будови розповіді та елементарного
Урок №42: РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
Урок №43: Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені [е], [и[, [о] в коренях слів.
Урок №44: Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.