5 КЛАС

2020/2021 навчальний рік

Шановні користувачі! Дана сторінка вебсайту буде постійно оновлюватися  та доповнюватися  матеріалами відеоуроків    відповідно до  програм навчання з основних предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

    ОБЕРІТЬ ПРЕДМЕТ

 • Українська мова

 • Українська література

 • Російська мова

 • Зарубіжна література

 • Англійська мова

 • Німецька мова

 • Історія України

 • Математика

 • Природознавство

 • Інформатика

 • Основи здоров’я

 • Інші уроки

2019/2020 навчальний рік

Українська мова

 • Тема “Другорядні члени речення”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина”  Дистанційна освіта
 • Тема “Вимова і написання префіксів пре, при, прі.” Дистанційна освіта
 • Тема «Творення і правопис складних слів»  Дистанційна освіта
 • Тема “Головні та другорядні члени речення” Дистанційна освіта
 • Тема “Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення”  Дистанційна освіта
 • Тема “Вимова і написання префіксів з,зі,с”  Дистанційна освіта

 • Тема “Написання слів іншомовного походження: м’який знак, апостроф”Дистанційна освіта
 • Тема “Написання слів іншомовного походження”Дистанційна освіта
 • Тема “Корінь слова, спільноклореневі слова, форми слова”  Дистанційна освіта
 • Тема “Чергування о,е після ж,ч,ш,й” Дистанційна освіта
 • Тема «Лексикологія. Словниковий склад української мови. Походження слів» Дистанційна освіта
 • Тема “Букви и, і  після шиплячих та г, к, х у коренях слів” Дистанційна освіта
 • Тема “Правопис слів з пів, напів, полу (за старим правописом – чинний до 2024р.)”  Дистанційна освіта
 • Тема “Вставні слова”  Дистанційна освіта

 • Тема “Звертання” Дистанційна освіта
 • Тема “Узагальнюючі слова при однорідних членах речення” Дистанційна освіта
 • Тема “Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах.”  Дистанційна освіта

 • Тема “Складне речення” Дистанційна освіта

Українська література

 • Тема “Дитинство Т. Шевченко. У бур’янах.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Є.Гуцало. Відомості про письменника “Лось” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “П. Г. Тичина “Блакить мою душу обвіяла” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Євген Гуцало. Вічне протистояння добра і зла в оповіданні “Лось”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “М.Вінграновський. Розповідь про письменника. Повість “Сіроманець”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Математика

 • Тема “Десятковий дріб. Запис десяткового дробу.”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Десяткові дроби” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Порівняння десяткових дробів”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Ділення десяткових дробів”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Множення десяткових дробів на натуральне число” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

 • Тема “Додавання та віднімання десяткових дробів. Повторення “https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Ділення десяткового дробу на натуральне число” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Множення десяткових дробів”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Ділення десяткового дробу на десятковий дріб”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Ділення десяткового дробу на натуральне число”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Ділення десяткового дробу на десятковий дріб” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Середнє арифметичне. Середнє значення величини.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Знаходження числа за його відсотком” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Відсотки” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Відсотки”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Середнє арифметичне. Середнє значення величини” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Округлення десяткових дробів (частина 1)” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Округлення десяткових дробів (частина 2)” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Розв’язання задач на відсотки”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Десяткові дроби” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Середнє арифметичне та середнє значення величин”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

 • Тема “Узагальнення матеріалу за 5 клас”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Інформатика

 • Тема “Алгоритми з повторенням”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Цикл з передумовою”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Історія України

 • Тема “Україна незалежна”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Пам’ятки історії рідного краю”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Головні цілі пізнання минулого”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Історичні праці про Україну та їхні автори” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Історія моєї родини. Родинне дерево” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Праця і господарство: колись і сьогодні”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Міста й села в минулому й зараз”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Усе має минуле, або Як винаходи змінюють буденне життя” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Як жили в українських містах та селах протягом історії” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Хто започаткував наукові дослідження історії України”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Літописці української історії”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Наука та освіта на українських землях” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Турбота про здоров’я в минулому і сьогоденні” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Англійська мова

 •  Тема “Розвиток лексико-граматичних навичок за темою «Шкільне приладдя»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Подорож по місту” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “The Past Simple of “be” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Events.Lets celebrate. Частина 2” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas (необхідно завантажити)
 • Тема “Comparatives” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Adjectives. Comparatives and Superlatives” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Getting about the townn”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “My favourite outdoor activity”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Мої плани на майбутнє. Структура be going to”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Вищий ступінь порівняння прикметників”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Мої плани на майбутнє. Структура be going to”   https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Вищий ступінь порівняння прикметників” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “In the city”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Спорт” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas 
 • Тема “Past Simple” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Discover the UK”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Discover The Uk”   https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Using of Past Simple. Affirmative and negative sentences, questions” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Яким месенджером ти користуєшся? Розвиток навичок письма” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Present Simple vs Present Continuous”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “The Present Perfect”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “World Music Day”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Їжа та напої. Countable and uncountable nouns” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Have you ever been?  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Спеціальні запитання” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Present Perfect” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Asking for and giving directions”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Young Sports Stars”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Means of transport”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Past Simple: regular/irregular verbs”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Тварини у селі”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Одяг. Предмети одягу.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas 
 • Тема “Одяг. Який одяг тобі до вподоби? Як ти вважаєш…?” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Одяг.Що ти одягнеш?” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas 
 • Тема “Одяг. Що на тобі одягнуто?” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas 
 • Тема “Одяг. Мої предмети одягу” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas 
 • Тема “Котра година?”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Літо” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Погода”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Німецька мова

 • Тема “Іграшки/Spielzeuge”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Музичне мистецтво

 • Тема “Світ вокальної музики” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Музика і слово” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Музика і кіно”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Життя та творчість Миколи Лисенка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Образотворче мистецтво

 • Тема «Види декоративно-ужиткового мистецтва. Витинанка» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема “Декоративно-ужиткове мистецтво. Петриківський розпис” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Природознавство

 • Тема «Організм та йоговластивості. Клітиннабудова» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas
 • Тема «Гриби та бактерії» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Зарубіжна література

 • Тема “Пауль Маар “Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/5clas

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Руханка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Рухаємося з нами” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Комплекс вправ для розвитку всіх груп м’язів”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Ранкова зарядка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Загальнорозвиваючі вправи”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Весела руханка з м’ячем” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas