2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Біологія

Вересень

Всього: 8 уроків

Урок №1: Біологія – наука про життя. Демонстрування 1 об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях).https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №2: Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №3: Основні властивості  живого.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №4: Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про віруси.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №5: Клітина – одиниця живого. Історія виникнення клітини.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №6: Збільшувальні прилади. Лупа. Мікроскоп. Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №7: Загальний план будови клітини.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №8: Будова рослинної клітини.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Жовтень

Всього: 6 уроків

Урок №9: Будова тваринної клітини.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №10: Основні властивості клітин.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №11: Бактерії – найменші одноклітинні організми.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №12: Одноклітинні організми (хламідомонада, евглена, амеба, інфузорія).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №13: Малярійний плазмодій,  дизентерійна амеба –  одноклітинні паразитичні організми.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Урок №14: Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/biolog

Листопад

Всього: 8 уроків

Урок №15: Практична робота №2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

Урок №16: Лабораторне дослідження №1. Будова рослинної і тваринної клітини. Лабораторне дослідження. Будова клітини листка елодеї.

Урок №17: Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма та включення.

Урок №18: Основні органели клітини.

Урок №19: Ядро клітини.

Урок №20: Ріст і розмноження клітини.

Урок №21: Одноклітинні твариноподібні організми – мешканці водойм Лабораторне дослідження № 2. Спостереження інфузорій.

Урок №22: Одноклітинні твариноподібні організми – збудники хвороб людини.