6 КЛАС

2020/2021 навчальний рік

Шановні користувачі! Дана сторінка вебсайту буде постійно оновлюватися  та доповнюватися  матеріалами відеоуроків    відповідно до  програм навчання з основних предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

    ОБЕРІТЬ ПРЕДМЕТ

 • Українська мова

 • Українська література

 • Зарубіжна література

 • Англійська мова

 • Російська  мова

 • Інтегрований курс “Всесвітня історія. Історія України”

 • Інформатика

 • Математика

 • Біологія

 • Географія

 • Основи здоров’я

 • Інші уроки

2019/2020 навчальний рік

Українська мова

 • Тема “Написання -н- та -нн- у прикметниках”  Дистанційна освіта
 • Тема «Написання Н  та НН  у прикметниках» Дистанційна освіта
 • Тема «Написання НЕ з прикметниками»Дистанційна освіта
 • Тема “Основні способи словотворення.”   Дистанційна освіта
 • Тема “Займенник як частина мови. Розряди займенників”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Числівник” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема «Правопис суфіксів прикметників»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Творення прикметників”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Дієслово”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Відмінювання порядкових числівників”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Відмінювання кількісних числівників”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Узгодження числівників з іменниками” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Вживання числівників на позначення”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Кількісні числівники. Відмінювання кількісних числівників” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Займенник. Розряди займенників за значенням (І частина)”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Займенник. Розряди займенників за значенням (ІІ частина)” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Правопис займенників”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема «Лексикологія». Повторення вивченого матеріалу https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Активна і пасивна лексика української мови”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Фразеологія. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas
 • Тема “Словотвір. Орфографія. Повторення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas

Українська література

 • Тема «Всеволод Нестайко – відомий дитячий письменник.  Повість  «Тореодори з Васюківки» Дистанційна освіта
 • Тема “В.Нестайко «Тореадори з Васюківки». Характеристика образів.”   Дистанційна освіта
 • Тема “Всеволод Нестайко – визнаний у світі дитячий письменник. Повість”Тореодори з Васюківки”  Дистанційна освіта
 • Тема “Ярослав Стельмах. Короткi вiдомостi. Повiсть “Митькозавр iз Юркiвки”  Дистанційна освіта
 • Тема  “Біографія Л. Ворониної. Аналіз повісті “ТТБ або засіб від переляку № 9″. Образ Климка Джури” Дистанційна освіта
 • Тема “Леонід Глібов – відомий український байкар. Байки “Щука”, “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”  Дистанційна освіта
 • Тема “Степан Руданський. Співомовки “Запорожці у короля”, “Добре готувалося”, “Гуменний”, “Свиня свинею”  Дистанційна освіта
 • Тема «Л.Глібов – визначний український байкар, поет.» Дистанційна освіта
 • Тема “Л. Глібов. Побудова байки “Щука” Дистанційна освіта 
 • Тема “С. Руданський. Співомовки письменника – унікальне явище у світовій культурі.”  Дистанційна освіта
 • Тема “С. Руданський. “Запорожці у короля” Дистанційна освіта

Математика

 • Тема «Рівняння. Властивості рівняння»Дистанційна освіта
 • Тема «Розв’язування задач за допомогою рівнянь» Дистанційна освіта
 • Тема “Множення раціональних чисел”  Дистанційна освіта
 • Тема “Множення раціональних чисел” Дистанційна освіта
 • Тема “Ділення раціональних чисел” Дистанційна освіта
 • Тема “Розподільний закон множення. Розкриття дужок”  Дистанційна освіта
 • Тема “Множення раціональних чисел” Дистанційна освіта
 • Тема “Паралельні і перпендикулярні прямі” Дистанційна освіта
 • Тема “Графіки залежності між величинами” (частина 1)Дистанційна освіта
 • Тема “Графіки залежності між величинами” (частина 2) Дистанційна освіта
 • Тема “Прямокутна система координат”  Дистанційна освіта
 • Тема “Повторення. Застосування рівнянь до розв’язування задач”  Дистанційна освіта
 • Тема “Повторення. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом” Дистанційна освіта
 • Тема “Повторення. Коло і круг”  Дистанційна освіта
 • Тема “Повторення. Відсоткові розрахунки”  Дистанційна освіта
 • Тема “Повторення. Задачі для кмітливих.” Дистанційна освіта

Географія

 •  Тема “Води суходолу. Річки”Дистанційна освіта 
 • Тема “Води  суходолу. Озера” Дистанційна освіта
 • Тема”Озера” Дистанційна освіта
 • Тема “Озера” Дистанційна освіта
 • Тема “Льодовики і вічна мерзлота”  Дистанційна освіта
 • Тема “Болота”  Дистанційна освіта
 • Тема “Штучні водойми”  Дистанційна освіта
 • Тема “Складові частини біосфери” Дистанційна освіта
 • Тема “Ґрунти”  Дистанційна освіта
 • Тема “Підземні води”  Дистанційна освіта
 • Тема “Біосфера”  Дистанційна освіта
 • Тема “Ґрунти”  Дистанційна освіта
 • Тема “Природні комплекси”  Дистанційна освіта
 • Тема “Географічна оболонка”  Дистанційна освіта
 • Тема “Природні зони” Дистанційна освіта
 • Тема “Держави світу”  Дистанційна освіта
 • Тема “Населення Землі”Дистанційна освіта

Біологія

 • Тема “Водорості (Зелені, бурі, червоні)”   Дистанційна освіта
 • Тема “Покритонасінні або квіткові рослини” Дистанційна освіта
 • Тема “Мохи”  Дистанційна освіта
 • Тема “Мохи” Дистанційна освіта
 • Тема “Папороті” Дистанційна освіта
 • Тема “Папороті”  Дистанційна освіта
 • Тема “Різноманітність спорових рослин” Дистанційна освіта
 • Тема “Плауни та хвощі” Дистанційна освіта 
 • Тема “Голонасінні”  Дистанційна освіта
 • Тема “Голонасінні”   Дистанційна освіта
 • Тема “Хвощі, плауни” Дистанційна освіта
 • Тема “Покритонасінні (квіткові)”  Дистанційна освіта
 • Тема “Життєві форми рослин. Рослинні угрупування”   Дистанційна освіта
 • Тема “Квіткові рослини” (частина 1) Дистанційна освіта
 • Тема “Квіткові рослини” (частина 2) Дистанційна освіта
 • Тема “Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів. Розмноження та поширення грибів” Дистанційна освіта

 • Тема “Різноманітність грибів”  Дистанційна освіта

Англійська мова

 • Тема ” Шкільні екскурсії”  Дистанційна освіта
 • Тема “Навчання технології написання особистого листа англійською мовою”  Дистанційна освіта
 • Тема “Закріплення лексики та граматики за темою “Education”  Дистанційна освіта
 • Тема “Відпрацювання Past Simple: was/were, could у різних контекстах” Дистанційна освіта
 • Тема “Спорт і здоров’я ” Дистанційна освіта
 • Тема “Минулий час. Правильні та неправильні дієслова” Дистанційна освіта
 • Тема “Опрацювання граматики: минулий час у питаннях та запереченнях”  Дистанційна освіта
 • Тема “Відомі спортсмени та їх досягнення” Дистанційна освіта
 • Тема “Grammar. Present Perfect.” Дистанційна освіта
 • Тема “Description of an event.” Дистанційна освіта
 • Тема “Full Blast 2. Today and tomorrow. Computer world.” Дистанційна освіта
 • Тема “Holiday and Transport” Дистанційна освіта
 • Тема “How to write a formal e-mail of enquiry”   Дистанційна освіта
 • Тема “Present Perfect with just/already/yet”   Дистанційна освіта
 • Тема “Weather”   Дистанційна освіта
 • Тема “Quantifiers”  Дистанційна освіта
 •  Тема “Опрацювання лексики за темою: Sport and Travel” Дистанційна освіта
 • Тема “Подорожі” Дистанційна освіта
 • Тема “Ландшафт та дика природа” Дистанційна освіта
 • Тема “Camping” Дистанційна освіта
 • Тема “Опрацювання лексики”  Дистанційна освіта
 • Тема “Asking for and giving directions” Дистанційна освіта 

 • Тема “Майбутній час з will” Дистанційна освіта
 • Тема “Практичне використання структури be going to”Дистанційна освіта
 • Тема “Mother’s Day” Дистанційна освіта
 • Тема “Подорожі. Тренування вживання структури Havе you ever been” Дистанційна освіта
 • Тема “Be going to…”  Дистанційна освіта

 • Тема “Past Simple/Past Continuous”  Дистанційна освіта
 • Тема “Відвідування національних парків”  Дистанційна освіта

 • Тема “Модальні дієслова” Дистанційна освіта
 • Тема “Around the school”  Дистанційна освіта
 • Тема “Present Simple and Present Continuous.Вживання та порівняння”  Дистанційна освіта

Французька мова

 • Тема «Франція»  Дистанційна освіта

Німецька мова

 • Тема “Die Ukraine ist mein Heimatland” Дистанційна освіта
 • Тема “Пори року. Весна”  Дистанційна освіта
 • Тема “Deutsche und ukrainische  Städte”  Дистанційна освіта

Історія 

 • Тема “Народи залізного віку на території України. Сармати”  Дистанційна освіта
 • Тема “Сармати, готи та гуни на території України” Дистанційна освіта
 • Тема “Вступ по історії Риму. Царський період Риму.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Римська республіка в V – І ст. до н.е.” Дистанційна освіта
 • Тема ” Пантеон римських богів” Дистанційна освіта
 • Тема “Мистецтво Давнього Риму”  Дистанційна освіта
 • Тема “Римська імперія. Октавіан Август” Дистанційна освіта
 • Тема “Виникнення та поширення християнства. Перетворення християнства на державну релігію” Дистанційна освіта
 • Тема “Кризові явища в Римській імперії. Поділ Римської імперії”Дистанційна освіта
 • Тема “Початок Великого переселення народів. Падіння Західної Римської імперії” Дистанційна освіта
 • Тема “Релігія, сім’я, виховання давніх римлян”  Дистанційна освіта
 • Тема “Кризові явища Римської імперії”  Дистанційна освіта
 • Тема “Варвари і Рим. Падіння Західної Римської імперії”  Дистанційна освіта

Зарубіжна література

 • Тема «Великий шотландський поет Роберт Бернс.  Поезія “Моє серце в верховині”» Дистанційна освіта
 • Тема “Джанні Родарі. “Листівки з видами міст” Дистанційна освіта
 • Тема”Біографія та аналіз хайку японського поета Мацуо Басьо” Дистанційна освіта
 • Тема “Роберт Бернс. Короткi вiдомостi. Вiрш “Моє серце у верховині”  Дистанційна освіта
 • Тема “Генрi Лонгфелло. “Пісня про Гайавату” – лiтопис життя давнiх iндiанцiв” Дистанційна освіта
 • Тема “Джанні Родарі. Короткі відомості. Аналіз вірша “Листівки з видами міст”  Дистанційна освіта
 • Тема “Рей Дуглас Бредбері. Короткі відомості . Оповідання ” Усмішка”  Дистанційна освіта
 • Тема “Астрід Ліндгрен. Казкова повість “Міо, мій Міо” Дистанційна освіта
 • Тема “Міхаель Енде. Казкова повість “Джим Ґудзик та машиніст Лукас”  Дистанційна освіта
 • Тема “Мацуо Басьо. Одухотворення природи – характерна ознака японської культури. Поняття про хоку (хайку), його жанрові особливості” Дистанційна освіта

Інформатика

 • Тема “Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання подій”  Дистанційна освіта
 • Тема “Об’єкти та події” Дистанційна освіта
 • Тема “Scratch. Програмне опрацювання подій.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Вкладені цикли з передумовою та лічильником” Дистанційна освіта

 • Тема “Вкладені алгоритми з розгалуженням”  Дистанційна освіта
 • Тема “Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження”  Дистанційна освіта
 • Тема “Створення програмних проектів методом поділу задачі на підзадачі”  Дистанційна освіта
 • Тема “Робота над проєктом. Розробка сценарію майбутнього проєкту” Дистанційна освіта
 • Тема “Вкладені алгоритмічні структури розгалуження”  Дистанційна освіта
 • Тема “Презентація програмного проєкту”  Дистанційна освіта

Музичне мистецтво

 •  Тема «Зустріч з увертюрою» Дистанційна освіта

Трудове навчання

 • Тема «Декорування рамки за допомогою газетної лози» Дистанційна освіта
 • Тема “Творче завдання із солоного тіста” (Частина 1) Дистанційна освіта
 • Тема “Творче завдання із солоного тіста” (Частина 2) Дистанційна освіта

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Руханка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Рухаємося з нами” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Комплекс вправ для розвитку всіх груп м’язів” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Ранкова зарядка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Загальнорозвиваючі вправи”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Весела руханка з м’ячем”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas