2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Географія

Вересень

Всього: 7 уроків

Урок №1: Географія – наука про Землю, її природу, населення й його господарську діяльність, про взаємодію природи та людства. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №2: Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення. Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень. Дослідження № 1 «Спостереження за змінами у природі».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №3: Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена та Птолемея.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №4: Відкриття нових земель.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №5: Навколосвітні подорожі.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №6: Сучасні географічні дослідження. Дослідження Землі у ХХ столітті та на початку ХХІ століття.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №7: Орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Жовтень

Всього: 6 уроків

Урок №8: Способи зображення Землі. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №9: Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №10: Географічні карти.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №11: Географічні координати. Градусна сітка.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №12: Правила відліку географічної широти.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Урок №13: Правила відліку географічної довготи.  Географічні координати свого населеного пункту.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/geografiya

Листопад

Всього: 8 уроків

Урок №14: Узагальнення і систематизація знань за темою «Земля на плані та карті».

Урок №15: Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості.

Урок №16: Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

Урок №17: Землетруси.

Урок №18: Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота № 3 (початок). Позначення на контурній карті вулканів суходолу.

Урок №19: Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

Урок №20: Породи, що складають земну кору.

Урок №21: Абсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення за картами і планами. Горизонталі та шкала висот.