2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Математика

Вересень

Всього: 16 уроків

Урок №1: Дільники натурального числа. Прості і складені числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності  на 2, 5, 10, 3 і 9.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №2: Використання ознак подільності. Розкладання натуральних чисел на прості множники.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №3: Спільні дільники кількох чисел. НСД кількох чисел. Взаємно прості числа.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №4: Спільні кратні кількох чисел. НСК кількох чисел.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №5: Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість звичайного дробу. Скорочення звичайних дробів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №6: Розв’язування вправ на правило скорочення дробу.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №7: Розв’язування вправ на правило скорочення дробу.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №8: Спільний знайменник кількох звичайних дробів. Найменший спільний знаменник кількох дробів. Порівняння звичайних дробів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №9: Розв’язування вправ на знаходження найменшого спільного знаменника кількох дробів і порівняння дробів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №10: Розв’язування вправ на правило порівняння звичайних дробі.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №11: Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №12: Розв’язування вправ на додавання і віднімання дробів з різними знаменника.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №13: Розв’язування вправ на додавання і віднімання дробів з різними знаменника.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №14: Розв’язування вправ на додавання і віднімання цілих і дробових чисел.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №15: Розв’язування вправ на додавання і віднімання цілих і дробових чисел.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №16: Множення звичайних дробів. Властивості множення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Жовтень

Всього: 9 уроків

Урок №17: Знаходження дробу від числа.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №18: Виконання вправ та розв’язування задач на множення звичайних дробів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №19: Взаємно обернені числа. Ділення звичайних дробів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №20: Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №21: Виконання вправ та розв’язування задач на  ділення звичайних дробів  та знаходження числа за його дробом.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №22: Перетворення звичайних дробів на десяткові.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №23: Виконання різноманітних вправ на перетворення звичайних дробів на десяткові.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №24: Виконання різноманітних вправ на перетворення звичайних дробів на нескінченні періодичні десяткові дроби.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Урок №25: Десяткове наближення звичайного дробу.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/matematyka

Листопад

Всього: 16 уроків

Урок №26: Відношення та його властивості.
Урок №27: Пропорція. Основна властивість пропорції.
Урок №28: Виконання різноманітних вправ на знаходження невідомого члена пропорції.
Урок №29: Розв’язування задач на пропорційні величини.
Урок №30: Пряма та обернена пропорційна залежність.
Урок №31: Пряма  пропорційна залежність.
Урок №32: Обернена пропорційна залежність.
Урок №36: Розв’язування задач на пряму та обернену пропорційну залежність.
Урок №37: Поділ числа у даному відношенні.
Урок №38: Розв’язування задач на пропорційний поділ.
Урок №39: Масштаб.
Урок №40: Круг. Коло.
Урок №41: Коло. Довжина кола.
Урок №42: Круг. Площа круга.
Урок №43: Круговий сектор.
Урок №44: Розв’язування задач на знаходження площі круга, довжини кола.