2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros

Російська мова

Вересень

Всього: 6 уроків

Урок №1: Розвиток словникового складу. Активна та пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми). Неологізми.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №2: Групи лексики за сферою використання. Професіоналізми і терміни.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №3: Діалектизми. Просторічні слова та жаргонізми.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №4: Групи лексики за походженням. Власно російські та запозичені слова.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №5: Правопис подвоєних приголосних  в запозичених словах. Знайомство зі словником іншомовних слів.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №6: Фразеологізми, їх значення та  використання. Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови. Знайомство з фразеологічним словником.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros

Жовтень

Всього: 6 уроків

Урок №7: Основні засоби словотворення в російській мові. Складні та складноскорочені слова.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №8: Правила написання складноскорочених слів (О, е, пол., полу.)https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №9: Морфема – мінімальна значуща частина слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення; основа і закінчення. Морфемний аналіз слова, як засіб зв’язку речень в тексті..https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №10: МД № 2. Текст. Композиція тексту. Переклад тексту з української мови на російську.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №11: Букви Е, И в коренях з чергуванням -бер-/-бир-, -мер-/-мир- та інших.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros
Урок №12: Букви А, О в коренях з чергуванням -кас-/-кос-, -лаг-/-лож-.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ros

Листопад

Всього: 7 уроків

Урок №13: Букви А, О в коренях з чергуванням –РАСТ- (-РАЩ-)/-РОС-.
Урок №14: Букви А,О в коренях з чергуванням –ЗАР-/-ЗОР-.
Урок №15: Букви А, О в коренях з чергуванням –ГАР-/-ГОР-, -КЛАН-/-КЛОН.
Урок №16: Префікс С-. Букви З,С у кінці префіксів у російській мові.
Урок №17: Букви А, О у префіксах РАЗ-(РОЗ-), РАС- (РОС-).
Урок №18: Префікси ПРЕ-, ПРИ- у російській мові.
Урок №19: Букви Ы, И після префіксів.