2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього: 14 уроків

Урок №1: Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Вимова і правопис префіксів.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №2: Правила вживання апострофа  та знака м’якшення.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №3: Словосполучення. Речення. Головні члени реченя.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №4: Другорядні члени речення.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №5: Речення з однорідними членами, розділові знаки при них.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №6: Вставні слова і звертання в простому реченні.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №7: Складне речення.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №8: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мовіhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №9: Тире при діалозі.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №10: Лексикологія. Фразеологія. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №11: Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): буквии, і.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №12: Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №13: Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №14: Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr

Жовтень

Всього: 10 уроків

Урок №15: Лексична помилка (тавтологія, калькування, уживання слів у невластивих значеннях тощо) та її умовне позначення.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №16: Група слів за вживанням:  загальновживальні і стилістично забарвлені.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №17: Професійні слова і терміни, жаргонізм.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №18: Діалектна і просторічна лексика.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №19: Поняття про фразеологізми, їх лексичне значення.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №20: Джерела українських фразеологізмів.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №21: Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №22: Фразеологізми в ролі членів речення.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №23: Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у текстах різних стилів.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr
Урок №24: Змінювання і творення слів. Твірне слово.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/6clas/ukr

Листопад

Всього: 13 уроків

Урок №25: Основні способи словотворення.
Урок №26: Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.
Урок №27: Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням –чн-(-шн-).
Урок №28: Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
Урок №29: РМ Усний контрольний переказ з елементами роздуму за простим планом.
Урок №30: Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.
Урок №31: Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.
Урок №32: Творення та правопис складноскорочених слів.
Урок №33: Повторення, узагальнення та систематизація вивченого.
Урок №34: Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, її умовне позначення (практично).
Урок №35: Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Урок №36: Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах.
Урок №37: Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.