2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Хімія

Вересень

Всього -8 уроків

Урок № 1.Найважливіші хімічні поняття. Прості і складні речовини.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 2. Типи хімічних реакцій.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 3.Хімічні формули речовин

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 4. Валентність хімічних елементів

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 5. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 6. Поняття  про лужні, інертні елементи, галогени

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 7. Будова атома. Склад  атомних ядер  (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Урок № 8.Періодичний закон Д.І.Мендєлєєва.   Сучасне формулювання періодичного закону. Періодична система хімічних  елементів, її структура

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/himiya

Жовтень

Всього – 8 уроків

 Урок  № 9. Періодичний закон Д.І.Менделєєва (сучасне формулювання). Ізотопи. Електронні орбіталі.

Урок № 10. Сучасна будова атома. Стан електронів в атомі.

Урок № 11. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.

Урок  № 12. Електронні та графічні формули атомів. Поняття про радіус атома.

Урок № 13. Розподіл електронів в атомі. Основні принципи розміщення електронів на електронних оболонках

Урок № 14. Вивчення будови електронних оболонок атомів І-ІІІ періодів.

Урок № 15. Взаємозв’язок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів

Урок № 16. Взаємозв’язок між будовою електронних оболонок і властивостями простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном»