8 КЛАС

Українська мова

 • Тема “Однорідні  та неоднорідні означення” Дистанційна освіта
 • Тема “Звертання” Дистанційна освіта
 • Тема “Відокремлені означення.  Розділові знаки при них.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas
 • Тема “Відокремлені члени речення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas
 • Тема “Поняття про відокремлення. Відокремлені означення.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas
 • Тема “Відокремлені прикладки”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas

Українська література 

 • Тема «Леся Українка. Життєвий і творчий шлях»  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas

 • Тема “Михайло Коцюбинський “Дорогою ціною”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas

 

Алгебра

 • Тема «Квадратні рівняння. Неповні квадраті рівняння. Зведені квадратні рівняння»(алгебра)  Дистанційна освіта
 • Тема “Формула коренів квадратного рівняння” Дистанційна освіта
 • Тема “Формула коренів квадратного рівняння” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas 
 • Тема “Розв’язання квадратних рівнянь”Дистанційна освіта
 • Тема ” Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь” Дистанційна освіта  
 • Тема”Формула коренів квадратного рівняння Дистанційна освіта

Геометрія

 •  Тема “Розв’язування прямокутних трикутників.” Дистанційна освіта
 • Тема “Сума кутів опуклого многокутника” Дистанційна освіта
 • Тема “Рішення прямокутних трикутників” Дистанційна освіта
 • Тема “Сума кутів многокутника” Дистанційна освіта

 Фізика

 • Тема “Паралельне з’єднання провідників” Дистанційна освіта
 • Тема “Послідовне та паралельне з’єднання провідників”  Дистанційна освіта

 

Хімія 

 • Тема “Основи, їх склад і назви, класифікація” Дистанційна освіта

 • Тема “Хімічні властивості кислот. Реакція нейтралізації.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Солі, їх склад, назви і поширеність у природі” Дистанційна освіта
 • Тема “Основні класи неорганічних сполук,. класифікація, склад і номенклатура”  Дистанційна освіта,  Дистанційна освіта
 • Тема “Хімічні властивості основних та кислотних оксидів та методи добування” Дистанційна освіта

Біологія 

 • Тема “Видільна система.”  Дистанційна освіта

 • Тема “Слухова сенсорна система” Дистанційна освіта
 • Тема “Сенсорна система нюху. Смакова сенсорна система.”  Дистанційна освіта
 • Тема “Мова. Навчання. Пам’ять”  Дистанційна освіта
 • Тема “Типи вищої нервової дільності. Темперамент”  Дистанційна освіта
 • Тема “Безумовні рефлекси”  Дистанційна освіта
 • Тема “Типи вищої нервової діяльності. Темперамент.” Дистанційна освіта

Англійська мова

 • Тема “Актуалізація опорних знань з граматики (активний та пасивний стан)”  Дистанційна освіта

 • Тема “The world of mass media”Дистанційна освіта
 •  Тема “Present Perfect Passive” Теперішній доконаний час. Пасивний стан. Дистанційна освіта
 • Тема “Present Perfect Passive” Дистанційна освіта
 • Тема “Could we be pen friends with you?”  Дистанційна освіта
 • Тема “Розмова про спорт” Дистанційна освіта
 • Тема “Articles”  Дистанційна освіта
 • Тема “MODAL VERBS”  Дистанційна освіта

Історія України

 • Тема “Гетьманщина наприкінці XVII- початок XVIII ст.”    Дистанційна освіта

 • Тема “Козацька Україна наприкінці  50-х років XVII- початок  XVIII ст.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas
 • Тема “Гетьманщина у 20-40р.р. XVIII ст.”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas
 • Тема “Церковне життя Розвиток освіти др. пол. XVII – п. XVIII ст.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas
 • Тема “Конституція Пилипа Орлика. Практична робота”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas

Інформатика

 • Тема “Загальні відомості про мову програмування Паскаль” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas

Географія

 • Тема “Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми їх раціонального використання”  Дистанційна освіта
 • Тема “Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання” Дистанційна освіта
 • Тема “Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.” Дистанційна освіта
 • Тема “Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа” Дистанційна освіта
 • Тема “Кримські гори” Дистанційна освіта
 • Тема “Українські Карпати” Дистанційна освіта
 • Тема “Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення в світі та Україні.” Дистанційна освіта
 • Тема “Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика.” Дистанційна освіта
 • Тема “Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.” Дистанційна освіта
 • Тема “Розселення. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні. Дослідження. Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення” Дистанційна освіта
 • Тема “Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.” Дистанційна освіта
 • Тема “Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.” Дистанційна освіта
 • Тема “Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні” Дистанційна освіта
 • Тема “Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.” Дистанційна освіта
 • Тема “Ландшафти України” Дистанційна освіта
 • Тема “Кримські гори ” Дистанційна освіта

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Руханка” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Рухаємося з нами” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

_______________________________________________________________________

Українська мова

 • Тема «Однорідні й неоднорідні означення». https://youtu.be/IJdiU8YiGxY
 • Тема «Звертання, вставні слова, вставлені конструкції» https://youtu.be/wDTPcmFe_C8
 • Тема «Відокремлені члени речення. Поняття про відокремлення». https://youtu.be/dhAJHUG3qvw
 • Тема «Відокремлені означення». https://youtu.be/kbzwuKMEHXc
 • Тема «Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком». https://youtu.be/IcbFO1h9Z24
 • Тема «Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком». https://youtu.be/5DpGQHHKaWc
 • Тема «Речення з кількома рядами однорідних членів». https://youtu.be/vCtvCHG_lPs
 • Тема «Однорідні й неоднорідні означення». https://youtu.be/J949gnh-vtQ
 • Тема «Кома між однорідними членами речення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах». https://youtu.be/PBFWqmatAVA
 • Тема «Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком». https://youtu.be/IcbFO1h9Z24

Українська література

Англійська мова

Алгебра

Геометрія

Хімія

Біологія

Географія

Інформатика

Історія України

Фізика

Російська мова

Іноземна література