2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Російська мова

Вересень

Всього – 8 уроків

Урок № 1. Розвиток російської мови

 

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 2. Повторення. Дієслово як частина мови

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 3.Дієприслівник. Повторення й узагальнення вивченого

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 4.Дієприкметник. Повторення й узагальнення вивченого

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 5.Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності (повторення). Речення. Основні ознаки речення

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 6.Вживання і правопис сполучників. (повторення). Види речень.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 7.Частка як службова частина мови. (повторення) Види речень за метою висловлювання і емоційному забарвленню

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок № 8. Прийменник як службова частина мови (повторення). Порядок слів у реченні і логічний наголос

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Жовтень

Всього – 7 уроків

Урок № 9. Речення, його роль у мові. Види речень за метою висловлення, за емоційним забарвленням. Розділові знаки на кінці речень.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок №10. Речення двоскладні та односкладні, прості та складні.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок №11. Контрольна робота № 1. «Повторення. Словосполучення й речення».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ros

Урок №12. Двоскладне речення. Головні члени речення.

Урок №13. Головні  члени речення.. Способи вираження підмета.

Урок №14. Просте (дієслівне) і складене (іменне і дієслівне) присудок.

Урок №15. Зв’язка. Тире між підметом і присудком