2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього – 8 уроків

Урок №1. Найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок № 2. Повторення та узагальнення вивченого. Лексикологія. Фразеологія

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок №3. Повторення та узагальнення вивченого. Морфологія і орфографія

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок № 4. Основні правила правопису (основні орфограми)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок № 5. Просте речення, його будова. Дієприкметниковий зворот у простому реченні (повторення)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок № 6. Види речень за метою висловлювання, за інтонацією, за будовою. Дієприслівниковий зворот у простому реченні (повторення)

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок №7. РМ №2.  Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок № 8. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Жовтень

Всього – 7 уроків

Урок №9. Просте речення. Двоскладне реченняhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

Урок №10. Підмет і присудок як головні члени речення”

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/8clas/ukr

 Урок №11. Головні та другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета

Урок №12. Простий і складений (іменний і дієслівний) присудок. Способи вираження присудка

Урок №13. Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення

Урок №14. Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Урок №15. Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Складання плану роботи над проектом, оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи.