2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Алгебра

Вересень

Всього –8 уроків

Урок 1.Тотожні перетворення раціональних виразів.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 2.Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 3.Квадратні рівняння.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 4.Розв’язування задач за допомогою рівнянь, що зводяться до квадратних.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 5.Числові  нерівності

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 6.Основні властивості числових нерівностей

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 7.Розв`язування задач і вправ

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 8.Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Жовтень

Всього – 7 уроків

Урок 9. Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжкиhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 10. Почленне додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання  значення виразу

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 11. Рівносильні нерівності

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 12. Розв’язування нерівностей з однією змінною.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 13. Системи лінійних  нерівностей з однією змінною.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 14. Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 15. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Нерівності»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Листопад
Всього –8 уроків

Урок 16. Функції. Властивості функцій.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 17. Найпростіші перетворення графіків функцій.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 18. Розв’язування типових задач і вправ.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 19. Перетворення графіків функцій. Самостійна робота.                 

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/algebra

Урок 20. Функція ах2+bx+c+0 (a≠0)   її графік та властивості.

Урок 21. Розв’язування типових задач і вправ.

Урок 22. Розв’язування типових задач і вправ.

Урок 23. Розв’язування типових задач і вправ. Самостійна робота.         

Грудень
Всього –8 уроків

Урок 24. Розв’язування квадратних нерівностей.

Урок 25. Підсумковий урок з теми «Квадратична функція».

Урок 26. Графік рівняння з двома змінними.Система рівнянь з двома змінними. 

Урок 27.   Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними.       

Урок 28. Системи рівнянь з двома змінними способом підстановки.

Урок 29. Системи рівнянь з двома змінними способом додавання.

Урок 30. Розв’язування  текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

Урок 31.   Підсумковий урок з теми  «Системи рівнянь з двома змінними».