9 КЛАС

Українська мова

 • Тема “Основні правила української літературної вимови” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Основні поняття лексикології та фразеології” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Будова слова. Значущі частини слова. Основні способи словотворення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Орфограми в префіксах та суфіксах”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Складне речення з різними видами зв’язку .” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Складні речення з різними видами сполучникового та безсполучникового зв’язку”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Речення з різними типами зв’язку”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Складне багатокомпонентне речення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Складне речення з різними видами зв’язку” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Бесполучникове складне речення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Складні речення із сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Безсполучникове складне речення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Українська література

 • Тема “Т.Г. Шевченко”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Т.Г. Шевченко “Кавказ”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Т.Г. Шевченко “І мертвим, і живим …”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Алгебра

 • Тема “Геометрична прогресія”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Арифметична прогресія”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Арифметична прогресія. Формула n-ного члена арифметичної прогресії”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Основні правила комбінаторики”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

 

Геометрія

 • Тема “Додавання і віднімання векторів” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 •  Тема “Геометричні перетворення. Переміщення (рух) та його властивості. Види рухів.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Історія України

 • Тема «Радикальний рух у Галичини.  Новоерівська політика» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

 • Тема «Утворення політичних партій.  Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

 • Тема “Реформа П.Столипіна та її вплив на суспільно-політичне життя Наддніпрянської України в 1907-1914 рр”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Українські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині 19 ст.”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Англійська мова

 • Тема “Мовні кліше для вживання в повсякденному побуті”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 •  Тема “Засоби масової інформації” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема  “Я, моя родина, мої друзі. Індивідуальність людини”  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Телебачення” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Публічна. Англомовні країни. Визначні місця. https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Reported Speech: statements and questions. Непряма мова: ствердження та питання” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “The Passive Voice – Grammar Lessons. Пасивний стан” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Німецька мова

 • Тема “Reisen. Ländernamen” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Хімія

 • Тема «Карбонові кислоти. Хімічні властивості оцтової кислоти»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

 •  Тема «Карбонові кислоти. Мило»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

 • Тема “Жири” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Вищі карбонові кислоти. Мило.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Хімічні властивості етанової кислоти.” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Інформатика

 • Тема “Робота в редакторі публікацій” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Хмарні сервіси” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Біологія

 • Тема «Еволюційні фактори»https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема «Макроеволюція» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема «Розвиток еволюційних поглядів» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема «Біорізноманіття. Основи евалюційної філогенії та систематики» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема «Система органічного світу. Віруси» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Фізика

 • Тема “Графіки рівноприскореного руху”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas.  Тестування  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Закони Ньютона І та ІІ” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Розв’язування задач на І, ІІ закони Ньютона” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Прискорення вільного падіння” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Закон всесвітнього тяжіння” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Движение тела под. действием нескольких сил” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Географія

 • Розділ “Легка промисловість” теми “Виробництво тканин, одягу, взуття”, “Народні промисли”.  https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas
 • Тема “Виробництво машин та устаткування машинобудування в Україні”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Мистецтво

 •  Тема  «Дадаїзм» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas

Фізкультхвилинка

 • Тема “Фізкультура вдома” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Фізична розминка”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Вправи для спини”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Руханка”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Рухаємося з нами”https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

Поради психолога

 • Тема “Увага! Спокій під час карантину” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas
 • Тема “Як говорити з дітьми про короновірус” https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/2clas

_____________________________________________________________________

Українська мова

 • Тема «Написання не, ні з різними частинами мови.». https://youtu.be/c7jcw9Py1rk
 • Тема «Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами місця й часу». https://youtu.be/JbO3Az0ZNEs
 • Тема «Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні. Узагальнення та систематизація». https://youtu.be/TAdFk5UzjFQ
 • Тема «Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні». https://youtu.be/IfwNN46-1UQ

 Українська література

 Фізика

 Алгебра

 • Тема «Последовательности. Определение арифметической прогресси. Формула n-члена арифметической прогрессии». https://youtu.be/X1Yf-1AwxO0

Геометрія

Хімія

Біологія

Географія

 Історія України

Правознавство

Інформатика

Англійська мова