2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Українська мова

Вересень

Всього- 8 уроків

 

Урок 1. Розвиток української мови. РМ. №1. Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української мови, наприклад: «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства» тощо.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 2. Граматична основа речення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 3.Односкладне й двоскладне речення.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 4. Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 5.Заміна прямої мови непрямою.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 6.Цитата як спосіб передачі чужої мови.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 7. Діалог.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 8. Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Жовтень

Всього – 7 уроків

Урок 9. Розвиток мовлення. Складання і розігрування діалогів відповідно до певної ситуації на запропоновані теми

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 10. Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 11. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 12.Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 13. Виконання вправ з теми «Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 14.  Розділові знаки між частинами складносурядного речення

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr

Урок 15.  Виконання вправ з теми «Розділові знаки між частинами складносурядного речення»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukr