2020/2021 навчальний рікhttps://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Українська література

Вересень

Всього- 8 уроків

Урок 1.Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 2.  Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Культ романтизованих почуттів у родинно-побутових піснях «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 3. Види родинно-побутових пісень. Художньо-поетичні засоби та традиційна символіка в родинно-побутових піснях «Сонце низенько, вечір близенько», «Ой під вишнею, під черешнею».

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 4. Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».  Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої. Класифікація балад.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit
Урок 5. Українська середньовічна література XI-XV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 6. Перекладна література. Біблія як святе письмо й художній текст. Легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 7. Притча про блудного сина. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І.Нечуй – Левицький, І. Огієнко, І. Хоменко).

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 8. Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ», «Поученіє Володимира Мономаха», Києво –Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Жовтень

Всього – 6 уроків

Урок 9. «Слово о полку Ігореві» – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу.https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 10.  Образи руських князів у творі

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 11. Українська література  доби Ренесансу і доби Бароко

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 12. Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 13. Григорій Сковорода. “Всякому місту- звичай і права…” Біблійна основа творчості Г.Сковороди.

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit

Урок 14.   Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень». Учення про самопізнання і «сродну  (споріднену працю). Проповідь житейської  невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості «Байки Харківські»

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/9clas/ukrlit