Школа резерву керівних кадрів закладів освіти продовжує свою роботу

Одним із пріоритетних завдань Нової української школи є формування інклюзивного освітнього середовища.

19 квітня 2018 року в приміщенні актового залу Одеської загальноосвітньої школи №62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області було проведено семінар-практикум «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти» за участю слухачів Школи.

Під час семінару майбутні керівники закладів освіти ознайомилися із законодавством та основними нормативно-правовими документами, які регламентують впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Знайшли відповіді та роз’яснення стосовно останніх змін нормативних положень, спрямованих на організацію якісного інклюзивного освітнього середовища. Дізналися про порядок організації інклюзивного навчання, роль і функції асистента вчителя та вчителя класу.


Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про освіту»:

 інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;

особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;

інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

розумне пристосування – запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.

Share this post