Школа резерву керівних кадрів ЗО розпочинає свою роботу

16 січня 2024 року відбувся установчий семінар для слухачів Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у форматі онлайн. 
Відкрила роботу Школи резерву керівних кадрів закладів освіти заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ірина Столбова, яка ознайомила слухачів з основними функціями, напрямами та планом роботи Школи резерву у 2024 році.

Цього року у Школі резерву керівних кадрів закладів освіти пройдуть додаткову фахову підготовку та отримають досвід кращих освітніх практик 30 педагогічних працівників.

Навчальна програма складена на основі стандартів освіти в системі додаткової освіти і охоплює основні питання управління освітою сьогодні та найближчого прийдешнього.

У рамках навчання слухачі  сформують необхідні професійні компетенції у сфері трудового законодавства, ведення кадрової документації та документообігу, ознайомилися з новими методами управлінських рішень, вдосконалили свої знання в області законодавчої бази, націленої на реалізацію основних принципів нової освітньої системи. Педагоги дізнаються про роль електронного урядування в системі органів виконавчої влади, про побудову системи надання державних послуг онлайн через єдину систему в мережі Інтернет, про перехід системи органів виконавчої влади на безпаперові технології електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.

Під час зустрічі слухачі були ознайомлені  з основними функціями, напрямами та планом роботи Школи резерву у 2024 році

Метою роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти є підготовка управлінця з актуальними професійними компетенціями, здатного вирішувати проблеми модернізації освіти на основі сучасної науки і передових технологій.

Основними завданнями Школи резерву є:

  • формування знань, умінь і навичок, потрібних для виконання управлінських функцій на майбутній посаді;
  • розвиток особистісних якостей управління, професіоналізм, компетентність;
  • підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Навчальна програма складена на основі стандартів освіти в системі додаткової освіти і охоплює основні питання управління освітою сьогодні та найближчого прийдешнього.

При навчанні в Школі резерву використовуються різні методи:

  • традиційні: лекції, практичні семінари, співбесіди, консультації, організаційні наради;
  • активні методи: «круглі столи», опитування, аналіз практичної ситуації, ділові ігри, педагогічний театр (рольові ігри), майстер-класи, проєктна діяльність, робота в проблемних групах, тренінги, експертна діяльність, установчі доповіді, моделювання, тестування, анкетування, діагностування, участь у міських заходах (конференції, педагогічні читання, професійні конкурси тощо), участь у дослідницькій діяльності, написання і захист роботи (презентація роботи);
  • дистанційна форма навчання за основними формами онлайн-комунікацій, а саме: відеоконференція, онлайн-зустріч, онлайн-тестування, онлайн-навчання тощо;
  • методи навчання на робочому місці: стажування, практикум у Департаменті освіти та науки Одеської міської ради, реалізація отриманих знань і умінь у професійній діяльності, виконання практичних завдань.

У січні 2024 року Департаментом освіти та науки Одеської міської ради заплановано проведення психологічного тестування слухачів Школи резерву керівних кадрів, яке буде спрямовано на вивчення професійно важливих якостей керівника та виявлення управлінських якостей особистості, а також онлайн-тестування на знання законодавства України у сфері освіти.

 

 

****************************************************************

Ознайомитись з планом роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти можна у розділі Діяльність/Кадри” за посиланням https://osvita-omr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/01/plan-shr-2024.pdf

 Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 05.12.2023 № 377  “Про зарахування педагогічних працівників до Школи резерву керівних кадрів закладів освіти”

 Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 06.09.2023 № 231 “Про організацію роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у 2023/2024 навчальному році”

Share this post