Школа резерву продовжує свою роботу: сучасний освітній простір

Департамент освіти та науки Одеської міської ради інформує

Відповідно до Плану роботи Школи резерву 19 квітня 2023 року для слухачів Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у форматі онлайн було проведено семінар-практикум “Сучасний освітній простір. Директор Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради Олександр Герега проговорив з слухачами етапи та моделі моделі розвитку освіти, успішність життєдіяльності закладу, виклики сьогодення як умови, в яких протікає життєдіяльність закладу освіти, певні умови розвитку закладу освіти, вимоги до освітнього середовища закладу, системи оцінювання, педагогічну діяльність тощо. Зокрема, директор акцентував увагу слухачів, що з метою розвитку закладу освіти необхідно працювати над покращенням шкільного клімату, введенням нової культури навчання, розвитком шкільної програми, покращенням якості навчання, розвитком школи, її автономністю. 

Директор ліцею наголосив, на які питання необхідно мати відповіді при складанні перспективного плану закладу освіти, зокрема:
 • яким є сьогодні заклад освіти, які його сильні та слабкі сторони;
 • ким би хотілося бачити заклад у майбутньому; 
 • що необхідно зробити, аби досягти мети.

Для того, щоб скласти перспективний план закладу необхідно:

 • визначити стратегічні цілі (SMART), організаційні завдання, три внутрішні та три зовнішні зміни; операційний та фінансовий плани, індикатори досягнення цілей;
 • необхідно обрати 3 найслабші та 3 найсильніші сторони закладу,
 • проаналізувати зроблені на основі аналізу, анкетування висновки тощо,
 • визначити мету на напрям роботи закладу, тобто навіщо існує заклад та куди “прямує”, організаційну структуру у закладі;
 • мати чітке розуміння місії та візії закладу;

Учасники проговорили необхідні умови розвитку освітнього середовища у закладі освіти: 

 • забезпечення здорових, безпечних комфортних умов навчання та праці;
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-якого насильства та дискримінації;
 • формування інклюзивного, розвивального, мотивуючого до навчання освітнього середовища.

 

  

********************************************

Ознайомитись з Планом та Матеріалами роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти можна у розділі “Діяльність/Кадри”.

Share this post