ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ (ПТУ)

на заміщення вакантної  посади  директора Державного навчального  закладу «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту», що фінансується з міського бюджету. Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 25.10.2022  №245 “Про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Державного навчального  закладу «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту», що фінансується з міського бюджету”.

Повне найменування і місце знаходження закладу: Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту», 65091, вулиця Олександра Кутузакія, 8, м. Одеса.

Найменування посади, посадові обов’язки та умови оплати праці працівника: Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за №1130/11410: 16 розряд – 8071 грн, 17 розряд – 8679 грн, 18 розряд – 9287 грн в залежності від контингенту учнів. Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудового договору (контракту) відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк  їх подання: Претенденти на конкурс повинні подати наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію;
 • копію паспорта громадянина України або ID-картки;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються до конкурсної комісії  до 18 листопада 2022 року (включно) з 13.00  до 15.00  за адресою вул. Канатна, 134, каб. 204.

Конкурс складається з наступних етапів:

 • до 18 листопада 2022 року (включно) подання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
 • до 22 листопада 2022 року (за окремим графіком) конкурсна комісія перевіряє подані кандидатом документи на відповідність установленим законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі у конкурсі;
 • до 23 листопада 2022 року (за окремим графіком)  презентація програми розвитку закладу освіти кандидатами на загальних зборах трудового колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • до 25 листопада 2022 року (за окремим графіком) конкурсною комісією проводиться співбесіда з кандидатами на посаду директора закладу освіти;
 • 25 листопада 2022 року оприлюднення результатів конкурсу на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (розділ “КАДРИ“).

Інформацію про дату, час та місце проведення загальних зборів трудових колективів, співбесіди з кандидатами буде повідомлено кандидатам по телефону.

Прізвище, ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: СТАНОВСЬКА Анжела Іванівна, начальник відділу дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, е-mail [email protected], (048) 722 02 75, (048) 725 35 93.

***

 •  статті 32, 52 законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», статті 24 Закону Україну «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року №994-р «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»
 • наказ  Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №998 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2019 року за №922/33893  

Share this post