ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ (ПТУ)

Департамент освіти та науки Одеської міської ради оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади директора Державного навчального  закладу  «Одеський  професійний  ліцей   будівництва та архітектури», що фінансується з міського бюджету. Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від  10.06.2022  №137  “Про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу “Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури”, що фінансується з міського бюджету”.

Повне найменування і місце знаходження закладу: Державний навчальний  заклад  «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури», 65045, вул. Базарна 63  Україна, Одеська область, Одеса

Найменування посади, посадові обов’язки та умови оплати праці працівника: Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за №1130/11410, 16 розряд – 8071 грн., 17 розряд – 8679 грн, 18 розряд – 9287 грн в залежності від контингенту учнів. Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 No859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк  їх подання. Претенденти на конкурс повинні подати наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію;
 • копію паспорта громадянина України або ID-картки;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

         Документи подаються до конкурсної комісії  до 06 липня 2022 року (включно)  з 13.00  до 15.00  за адресою:  вул. Канатна, 134,  каб. 204

Конкурс складається з наступних етапів:

 • до 06 липня 2022 року (включно) подання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
 • до 12 липня 2022 року (за окремим графіком) конкурсна комісія перевіряє подані кандидатом документи на відповідність установленим законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі у конкурсі;
 • до 14 липня 2022 року (за окремим графіком)  презентація програми розвитку закладу освіти кандидатами на загальних зборах трудового колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 • до 18 липня 2022 року (за окремим графіком) конкурсною комісією проводиться співбесіда з кандидатами на посаду директора закладу освіти;
 • 19 липня 2022 року оприлюднення результатів конкурсу на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради (розділ КАДРИ).

Інформацію про дату, час та місце проведення загальних зборів трудових колективів, співбесіди з кандидатами буде повідомлено кандидатам по телефону.

Прізвище, ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: СТАНОВСЬКА Анжела Іванівна, начальник відділу дошкільної,  загальної середньої, професійно-технічної освіти Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, е-mail:   [email protected]  (048) 722 02 75, (048) 726 10 43

***

 •  статті 32, 52 законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», статті 24 Закону Україну «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року №994-р «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»
 • наказ  Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №998 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2019 року за №922/33893  

Share this post