Щодо роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти

Підсумковий семінар

Завершується робота  Школи резерву керівних кадрів закладів освіти – 2023. Заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ірина Столбова привітала усіх присутніх педагогічних працівників  із закінченням 2022/2023 навчального року, за  результатами тестування на знання законодавчої бази з питань освіти проаналізувала роботи слухачів  та розповіла про  вимоги щодо підготовки залікової роботи слухачів Школи (презентації проєктів).

         Під час зустрічі слухачів ознайомили з презентацією Міської цільової програми “Освіта” на 2023-2025 рр., що затверджена рішенням Одеської міської ради 03 травня 2023 року № 1144-VIІI.

Виконання Програми дасть змогу:

  • трансформувати освітню мережу та захистити права учасників освітнього процесу, сформувати мережу ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти;
  • створити безпечне освітнє середовище, забезпечити укриттями заклади освіти для можливості очного навчання;
  • забезпечити психолого – педагогічну підтримку учасникам освітнього процесу;
  • забезпечити умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
  • модернізувати приміщення та обладнання харчоблоків закладів  освіти;
  • привести стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти у відповідність до стандартів організації освітнього середовища, створити безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та розвитку дітей;
  • розширити можливості використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому середовищі міста;
  • впровадити в практику роботи закладів і установ освіти сучасні педагогічні технології, забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти учасників освітнього процесу, впровадити  різні форми дистанційного навчання;
  • удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;
  • забезпечити подальший розвиток системи дієвого стимулювання обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників.

За участю у семінарах, воркшопах, практичних заняттях та на підставі презентації проєктів, виконання тестування на знання  законодавства в освітній сфері, зокрема Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі «Освіта» на наступній зустрічі 12 червня 2023 року о 14.00 слухачі отримають свідоцтво про закінчення Школи  резерву керівних кадрів закладів освіти – 2023.

 

 

Share this post