Школа резерву керівних кадрів закладів освіти розпочинає свою роботу

Департамент освіти та науки Одеської міської ради інформує

21 грудня 2022 року відбувся установчий семінар для слухачів Школи резерву керівних кадрів закладів освіти на базі Освітнього простору «CreatED».

Захід проводився з дотриманням законодавства України в частині забезпечення заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, та запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Відкрила роботу Школи резерву керівних кадрів закладів освіти заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ірина Столбова, яка розповіла про основні напрями роботи освітньої галузі, про  основні завдання та функції роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. У рамках навчання слухачі  сформують необхідні професійні компетенції у сфері трудового законодавства, ведення кадрової документації та документообігу, ознайомилися з новими методами управлінських рішень, вдосконалили свої знання в області законодавчої бази, націленої на реалізацію основних принципів нової освітньої системи. Педагоги дізнаються про роль електронного урядування в системі органів виконавчої влади, про побудову системи надання державних послуг онлайн через єдину систему в мережі Інтернет, про перехід системи органів виконавчої влади на безпаперові технології електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису. 

Під час зустрічі слухачі були ознайомлені  з основними функціями, напрямами та планом роботи Школи резерву в 2023 році

Мета роботи: Школи резерву керівних кадрів закладів освіти – підготовка управлінця з актуальними професійними компетенціями, здатного вирішувати проблеми модернізації освіти на основі сучасної науки і передових технологій.

Основними завданнями Школи резерву є:

  • формування знань, умінь і навичок, потрібних для виконання управлінських функцій на майбутній посаді;
  • розвиток особистісних якостей управління, професіоналізм, компетентність;
  • підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Навчальна програма складена на основі стандартів освіти в системі додаткової освіти і охоплює основні питання управління освітою сьогодні та найближчого прийдешнього.

 

При навчанні в Школі резерву використовуються різні методи:

  • традиційні: лекції, практичні семінари, співбесіди, консультації, організаційні наради;
  • активні методи: «круглі столи», опитування, аналіз практичної ситуації, ділові ігри, педагогічний театр (рольові ігри), майстер-класи, проєктна діяльність, робота в проблемних групах, тренінги, експертна діяльність, установчі доповіді, моделювання, тестування, анкетування, діагностування, участь у міських заходах (конференції, педагогічні читання, професійні конкурси тощо), участь у дослідницькій діяльності, написання і захист роботи (презентація роботи);
  • дистанційна форма навчання за основними формами онлайн-комунікацій, а саме: відеоконференція, онлайн-зустріч, онлайн-тестування, онлайн-навчання тощо;
  • методи навчання на робочому місці: стажування, практикум у Департаменті освіти та науки Одеської міської ради, реалізація отриманих знань і умінь у професійній діяльності, виконання практичних завдань. 

Консультантом Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Оленою Вершініною  було проведено психологічне тестування слухачів Школи резерву керівних кадрів, спрямоване на вивчення професійно важливих якостей керівника та виявлення управлінських якостей особистості.

 

****************************************************************

Ознайомитись з планом роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти можна у розділі Діяльність/Кадри” за посиланням https://osvita-omr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022.12.09-plan-roboty-shrkk-2022-2023.ok.pdf

***************************************************************

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 09.12.2022 №297 “Про зарахування педагогічних працівників до Школи резерву керівних кадрів закладів освіти”;

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 15.11.2022 № 280 “Про внесення змін до наказу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 02.09.2022 №280 “Про організацію роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у 2022/2023 навчальному році”;

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 02.09.2022 № 185 “Про організацію роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у 2022/2023 навчальному році”.

Share this post