Відбулись наради з питань профілактики правопорушень

Основна мета проведення заходів – активізація роботи з профілактики злочинів, скоєних неповнолітніми, та усвідомлення підростаючим поколінням неприпустимості вчинення будь – якого роду протиправних дій

 Педагоги закладів освіти обговорили питання профілактики правопорушень, запобігання навмисного самоушкодження та жорстокого поводження серед учасників освітнього процесу за участю спеціалістів  державних установ та громадських організацій.

На нараді були розглянуті питання:

  • попередження нещасних випадків серед учнів та вихованців, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження вчинення дітьми адміністративних та кримінальних правопорушень, вчинення навмисних  самоушкоджень;  
  • своєчасного виявлення дітей схильних до навмисного самоушкодження, жорстокого поводження, правопорушень, бродяжництва та правильного оцінювання їх стану, особливості спілкування з ними. Питання направлення дітей до відповідних спеціалістів;
  • протидії домашньому насиллю. Усунення причин та умов, що сприяють безвісному зникненню неповнолітніх;
  • активізації заходів щодо зменшення правопорушень в підлітковому середовищі;
  • профілактичної  роботи  щодо попередження підліткової злочинності. Роботи з умовно засудженими. Роботи з дітьми, які не відвідують школу без поважних причин;
  • профілактики  булінга, методів  ненасильницької комунікації, видів насилля, способів  реагування;
  • роботи з дітьми, які повернулися з центрів медико-соціальної реабілітації, притулків для неповнолітніх та проживають у соціально-неспроможних, кризових сім’ях. Критерії небезпечної поведінки дітей та підлітків групи ризику.

Керівників закладів загальної середньої освіти районів зобов’язано:

  • посилити контроль за проведенням відповідної профілактичної та роз’яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу;
  • систематично проводити роз’яснювальну роботу з учнями з питань дотримання чинного законодавства щодо прав дітей, попередження правопорушень, профілактики негативних явищ, запобігання навмисного самоушкодження та жорстокого поводження;
  • розглядати на батьківських зборах питання щодо відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час, охорони життя і здоров’я,  профілактики правопорушень, навмисного самоушкодження та жорстокого поводження, дитячого травматизму із залученням відповідних спеціалістів.

    Учасники наради висловили спільні думки про необхідність та важливість співпраці закладів загальної середньої освіти з державними установами та громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з профілактики правопорушень підлітками.

 

Share this post