Підсумки атестації педагогічних працівників

Протягом 2017/2018 навчального року експертна комісія департаменту освіти та науки Одеської міської ради вивчала діяльність педагогів навчальних закладів та надавала необхідні рекомендації.

В Одесі пройшла атестація керівників і педагогічних працівників освітніх установ міста. Компетентна комісія вивчила діяльність педагогів, дала оцінку їх досягнень, а також необхідні рекомендації для подальшої ефективної роботи. Особливу увагу було акцентовано на підготовці педагогів до роботи в умовах Нової української школи.

Метою атестації педагогічних працівників є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, зростання їх професійної майстерності.

Керівники та педагогічні працівники освітніх установ міста атестувалися на відповідність займаній посаді, раніше присвоєної кваліфікаційної категорії або педагогічному званню.

До чергової атестації викладачі навчальних закладів готували звіти про виконану роботу. Це – відкриті уроки, методичні розробки, досягнення учнів шкіл на міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і олімпіадах, продовження навчання випускників шкіл у вищих навчальних закладах.

Атестацію на відповідність займаній посаді пройшли 13 керівників, 47 заступників директорів і 804 педагогічних працівника навчальних закладів Одеси. Звання «Учитель-методист» присвоєно 52 педагогічним працівникам.

**********************************************

Атестація керівників і педагогічних працівників освітніх установ міста в 2017/2018 навчальному році проходила відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

Share this post