Щодо атестації педагогічних працівників

До уваги педагогічних працівників

З метою стимулювання безперервного підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників проводиться атестація педагогічних працівників.   З 1 вересня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року № 805 (далі – Наказ № 805), разом з яким відповідно набрало чинності і Положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Положення № 805), яке затверджено цим наказом.

Деякі зміни в атестації педагогів:

 1.  Атестаційна комісія І рівня приймає рішення на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та  звання  «старший вчитель», «старший вихователь», «вчитель-методист», «вихователь-методист».  Єдиний щодо кого не може ухвалювати рішення атестаційна комісія І рівня, це керівник закладу освіти. Керівника закладу освіти на відповідність займаній посаді атестує атестаційна комісія ІІ рівня, тобто відповідного органу управління освітою.
 2.  Атестаційну комісію І рівня можна створювати тільки у тих закладах освіти, в яких працює понад 15 педагогічних працівників. Якщо їх у закладі менше 15, то атестацію здійснює атестаційна комісія ІІ рівня, тобто атестаційна комісія відповідного органу управління освітою.
 3.  Секретар атестаційної комісії: приймає, реєструє та зберігає документи, які подали педагогічні працівники, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією; організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії; оформлює та підписує атестаційні листи; повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії, якщо їх запросили на засідання; забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії: розміщує її на сайті закладу освіти, органу управління у сфері освіти.
 4.  Спростили норму щодо підписання протоколу та атестаційних листів. У додатку до нового Положення подали приклад оформлення протоколу засідання атестаційної комісії.
 5.   Змінили вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагога.
 6.   Необов’язкова присутність педагога на засіданні атестаційної комісії. Згідно з новим Положенням педагог може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії, якщо забажає або якщо виникли питання у членів атестаційної комісії чи до тих документів, які подав педагог, чи до певних показників роботи працівника тощо.
 7.  За новим Положенням позачергову атестацію можна проводити не лише за ініціативою педагогічного працівника, а й за ініціативою керівника закладу освіти, якщо він встановив погіршення результатів роботи працівника. позачергову атестацію керівника закладу освіти можуть проводити, якщо внаслідок проведення інституційного аудиту в зак­ладі освіти експерти виявили низьку якість освітньої діяльності.

Відповідно до Положення № 805 :

 •  до пункту 7 Розділу I  міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються.
 •  до пункту 12 Розділу I  педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.
 • педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу), атестуються за кожною з посад.
 •  до пункту 14 Розділу I до проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія (педагогічне звання).

 За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Наказу № 805 педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, продовжують працювати у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

Щодо права педагогічних працівників на підвищення їх посадових окладів за наявність у них раніше присвоєних їм педагогічних звань, то, як до 1 вересня 2023 року, так і після,  є чинною вимога примітки 3 до Розмірів підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти, затверджених постановою КМУ від 28.12.2021 р. № 1391. Відповідно до цієї примітки підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У разі переходу працівника з одного закладу освіти до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, підвищення за педагогічне звання зберігається до чергової атестації.

Зважаючи на набрання чинності з 01.09.2023 р. нового Положення № 805 і те, що це Положення містить відмінності від попереднього Типового положення № 930, яке з 01.09.2023 р. втратило чинність, заклади освіти при проведенні тарифікації своїх педагогічних працівників на 2023 – 2024 навчальний рік повинні врахувати особливості збереження за ними раніше присвоєних їм кваліфікаційних категорій, а також особливості поширення їх на навчальне навантаження педагогічних працівників з 1 вересня 2023 року.

******************************

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 “Про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»

Share this post