Щодо організації дистанційного навчання відповідно до Положення

Проведення уроків з учнями за допомогою дистанційних технологій навчання

Згідно з новим  Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України  від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224 дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти);
 • використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття повної загальної середньої освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), у тому числі під час карантину та інших надзвичайних обставин.

Зміст освіти, обсяг навчального навантаження. Організація дистанційного навчання не потребує розроблення та затвердження окремих освітніх програм і навчальних програм із навчальних предметів (інтегрованих курсів). Незалежно від форми здобуття освіти згідно з частиною другою статті 44 Закону України «Про повну загальну середню освіту» заклад освіти забезпечує виконання державного(их) стандарту(ів) освіти на відповідному рівні(ях) повної загальної середньої освіти.

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради організоване застосування дистанційної форми як окремої форми навчання в закладах загальної середньої освіти (наказ від  25.08.2020 №175 “Про організацію дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси“):

1-4 класи 

5-7 класи

8 клас

9 клас

10-11 класи

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Положення можуть використовуватися:

 • за бажанням здобувача освіти або його батьків. Таке бажання засвідчується відповідною заявою. Організація навчання  потребує складання  індивідуального навчального плану. У такому випадку педагогічна рада закладу освіти розглядає питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • за рішенням педагогічної ради (як до початку навчального року, так і упродовж нього у випадку настання надзвичайних або інших обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання);
 • за ініціативою педагогічних працівників з метою використання технологій дистанційного навчання для проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання тощо (з відповідним узгодженням розкладу навчальних занять).

Щодо організації дистанційного навчання відповідно до Положення

З метою організації дистанційного навчання у закладах освіти використовуються різні форми дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу рекомендовані Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України  платформи: “Класна оцінка” (українська платформа), Google (Google Classroom),  Smart Kids, Microsoft Teams, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) тощо. Платформи забезпечені сервісами для створення завдань та перевірки навчальних досягнень учнів (тестування), а також необхідними сервісами такими як, електронні підручники, відеоурок, розклад уроків, журнал, щоденник тощо.

Під час організації онлайн уроків вчителі  використовують вищевказані платформи, а також онлайн сервіси –  Skype , Viber  , WhatsApp, Zoom, Сlass Dojo , ClasstimeCisco WebEx  – тощо

Використання різних форм дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу:

 • Соціальна мережа Facebook – створюється окрема група (коло, спільнота), на якій учитель розміщує завдання та посилання на навчальні матеріали;
 • Блоги педагогічних працівників – це вебсайт, який складається із записів, завдань та посилання на навчальні матеріали, званих постами, які відображаються у зворотному хронологічному порядку. Блоги зазвичай дозволяють залишати коментарі та посилання для підвищення інтерактивності.
 • Електронне листування – надсилання листів (у визначений час), що містять матеріали (тексти, презентації, посилання на відео), завдання до них та терміни їх виконання.
 • Відеоуроки з використанням YouTube-каналу –  відеозаписи уроків педагогічних працівників м. Одеси відповідно до  програм навчання (Розділ “Дистанційне навчання”).

Хмарні сервіси Створення тестів за допомогою Google Forms.

Програми для перевірки знань (тестування):

_________________________

Нормативні  документи:

 • Закон України «Про освіту»,
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту»,
 • Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України від 08 вересня 2020 року№ 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224,
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання»,
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та з організованого з завершення 2019-2020 навчального року»,
 • наказ Міністерства освіти і науки Україн від 01.10.2012  №1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси».

Також вам буде цікаво:Організація дистанційного навчання”; “Онлайн-сервіси для вчителів”; “Для школярів запустили трансляцію відеоуроків”; “Одеські вчителі підготували відеозаписи уроків для дистанційного навчання”.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *