STEM-освіта у школах

Реалізація проєкту в закладах загальної середньої освіти м. Одеси

STEM (S – science, T – technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).

Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.

У закладах загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси у 2020/2021 році впроваджуються елементи STEM-освіти з метою формування стійкого інтересу до природничо-математичних предметів, оволодіння технологічною грамотністю, залучення до дослідництва, винахідництва, проектної діяльності. Так до STEM-освіти долучились заклади загальної середньої освіти Одеські НВК №№ 4, 49, «Гімназія № 7», ЗОШ №№ 31, 65, 107, СШ № 94.  

Одеський НВК «Гімназія № 7» (Суворовський район): педагогічний колектив закладу бере участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту Всеукраїнського рівня за темою – «Я – дослідник» на 2019-2021 роки. З метою реалізації проєкту введено вивчення спецкурсу «STEM-LAB» (Автор(и): О.В. Бутурліна, О.Є. Артем`єв, гриф схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах лист ІМЗО від 18.07.2019 №22.1/12-Г-724). Педагогічні працівники та учні закладу беруть постійну участь у заходах Всеукраїнського рівня:

  • участь у Всеукраїнському конкурсі «STEM – дівчата» (нагорода – путівка на екскурсію у Верховну Раду України);
  • участь вчителя хімії та двох учнів у STEM –Cаmp -2019 на базі Харківського політехнічного інституту;
  • січень 2020–Бобряк Л.К., спікер Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів». Доповідь на тему «Комп’ютерне моделювання як складова STEAM: аспект хімії» надрукована у збірнику матеріалів даного семінару;
  • участь гімназії в  апробації результатів дослідження “Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів”, керівник Литвинова С.Г., д-р пед. наук, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища ІІТЗН НАПН України;
  • участь у роботі Web- STEM зимова школа 2021;
  • вчитель хімії Бобряк Л.К. отримала сертифікат відділу STEM-освіти ДНУ ІМЗО з курсу «STEM-школа»;

Одеський  НВК № 49 (Суворовський район): STEM-навчання базується на моделі «змішаного навчання», поєднанні традиційних підходів та онлайн-навчання.  Під час проведення уроків:

  • вчителі використовують сучасні інструменти розвитку STEM-освіти – онлайн – ресурси – сервіси Google,: GoogleSearch, GoogleImages, Gmail, GoogleMaps, GoogleDocs, YouTube, GoogleTranslate, Blogger, Google Sites, GoogleDrive, GoogleClass;
  •  для здійснення математичних досліджень вчителі математики використовують динамічні моделі  GeoGebra, Desmos/графічний калькулятор, iCross/  вивчення стереометрії;
  • під час викладання предметів природничого циклу використовуються віртуальні лабораторії: Molecules, Chemical Valence, хімія для дітей (лабораторія), ptable (динамічна періодична система хімічних елементів), Virtulab, онлайнові сервіси: Geography Learning Game, GeoGuessr, Geo Measure GPS Area Distance,  Атлас світу, ZygoteBody, платформа BioDigital;
  • для реалізації концептуальних підходів STEM-освіти вчителі вільно обирають форми та види підвищення кваліфікації: участь у вебінарах: «STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку 2020/2021 н.р.», «STEAM інструменти для підтримки психічного та фізичного здоров’я під час карантину», «Модель 5 Е для організації та проведення  STEM-уроку», «SPIKE Prime – освітнє середовище для  STEM майбутнього», «Практичний кейс «Проведення STEM-квесту в освітньому закладі», «STEM-лабораторія з використанням сучасного ігрового освітнього інструментарію»; науково-практичних семінарах: «Використання STEM-технологій для формування ключових та предметних компетенцій на уроках інформатики та в позаурочний час»,   Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати»,  «STEM, STEAM,  STREAM: від концепції до практичного втілення», «STEM-освіта та інформаційні технології при викладанні природничо-математичних дисциплін» (Одеська академія неперервної освіти);

Одеський НВК № 4 (Малиновський район) STEM передбачає командну роботу. Учні 8-х класів досліджували  та  презентували власні  моделі головного мозку людини.  Школярі висловлювали свої ідеї та пропозиції, дискутували, обґрунтовували власні позиції та разом робили  висновки – все це, безперечно, йде тільки на користь.Cтворюючі цікаві проєкти, які дійсно працюють, діти не просто навчаються, а ще й підвищують власну самооцінку, а головне – не бояться помилятися. Таким чином,  вони стають більш впевненими у собі та завзято досягають поставленої мети. Застосування STEM на уроках закладу освіти  навчає дітей сприймати завдання, формулювати дослідницькі  гіпотези, допомагає застосовувати оригінальні способи пізнання, розвиватиме аналітичне і критичне мислення.

Одеська ЗОШ № 65 (Київський район): у початковій школі закладу реалізується дослідницький STEM-проєкт “Моя родина”. STEM-проєкт – це спосіб досягнення цілі шляхом детальної розробки проблеми, що завершується реальним практичним результатом. Педагог здійснює супровід проєкту і спонукає до пошукової діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань проєкту, орієнтовних методів/прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань. Учні самостійно або разом з учителем обирають форму презентації, захисту отриманих результатів. Оцінювання проєктної діяльності здійснюється індивідуально, за довільною системою. Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, в класах початкової школи використовуються спеціалізовані інструменти, наприклад, програми з комп’ютерної анімації такі як CAD. Зазвичай учні починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі.

Одеська СШ № 94 (Приморський район):  У закладі  реалізуються проєкти “ОРТ-STEМ”. 

Проєкт  “Розробка  системи  технологічного  навчання  для    загальноосвітніх  навчальних  закладів” Авторський  колектив  вчителів  школи  продовжує  створення  та  апробацію  методичних  матеріалів  для  викладання  курсу  “Технологія”  у  5-9  класах. 

Проєкт «Роботрафік»  Міжнародні   змагання  RoboTraffic  були  розроблені  і  вперше  проведені  в  Університеті  Техніон  (Ізраїль)  в  2010  році.  Щорічно  в  них  беруть  участь  учні  Одеської СШ ОРТ №94. Мета  змагань  –  залучення  учнів  до  вивчення  робототехніки  та  електроніки,  популяризація  науково-технічної  творчості  учнів  та  привернення  уваги  молоді  до  проблем  безпеки  на  дорогах  в  ігровій  формі.

Перед учасниками змагань стоїть завдання створити автономні моделі роботів на базі звичайних радіокерованих моделей з комп’ютерним управлінням, які будуть рухатися по заданій траєкторії, дотримуючись правил дорожнього руху. Моделі оснащуються різними датчиками і мікрочіпами, що дозволяє запрограмувати їх на подолання певних дорожніх умов. Підготовка до змагань триває протягом всього начального року.
Щорічно шкільні команди приїздять додому з багатьма нагородами, отриманими у різних категоріях змагань.

Одеська ЗОШ № 107 (Приморський район).  В початкових класах впроваджується  авторський STEM- проект з екологічного виховання. Учні 10-х класів закладу разом з учителем інформатики брали участь у Всеукраїнському конкурсі «STEАM-house» та також приєдналися до Всеукраїнського проєкту «Інженерний тиждень».

Усі вчителі природничо-математичних предметів використовують STEM – ресурси для проведення змішаного та дистанційного навчання. 

У 2019 році у рамках реалізації проєктів “Громадського бюджету” створена  високотехнологічна комп’ютерна лабораторія на базі КПНЗ «Одеська станція юних техніків «Сігма» (вул. Паустовського, 17/1) для безкоштовного вивчення таких дисциплін як комп’ютерний дизайн та анімація, програмування, робототехніка та інших предметів технічного напряму. Підвищення професійної майстерності вчителів, розширення меж освітнього процесу, методів, прийомів та якості рівня подачі інформації; підвищення мотивації учнів до навчання.

 

Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів, їх вмінь використовувати комп’ютерні технології для отримання нових знань у цікавій нестандартній формі з максимальним залученням в освітній процес.

*****************************************************************************

Кабінетом Міністрів України схвалена Концепція розвитку природно-математичної освіти (STEM-освіта) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 960-р. «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіта).

У рамках Концепції Міністерством освіти і науки України розроблений План заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіта) до 2027 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 р № 131-р.)

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти від 19.08.2020 № 22.1/10-1646) 

Збірник “STEM – світ інноваційних можливостей реалізації програми інноваційного освітнього проекту “Я дослідник

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій”

Share this post