Заклади позашкільної освіти: цифрові техногії

Керівники закладів позашкільної освіти долучилися до електронних ресурсів

Для керівників закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси було проведено семінар в режимі онлайн щодо питань роботи в інформаційній системі управління освітою (ІСУО).

Мета порталу “Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою”

– формування єдиної інформаційно-комунікаційної системи управління освітою;
– наповнення ЄДЕБО в частині, що стосується закладів загальної середньої освіти;
– удосконалення механізмів формування державної статистичної звітності;
– забезпечення підготовки даних на отримання випускниками документів про базову та повну загальну середню освіту;
– створення загальнодержавного інформаційного управлінського середовища в розрізі загальної середньої освіти.

Ірина Столбова, заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради  акцентувала увагу на  підготовку керівниками ЗПО статичних звітів за допомогою електронних ресурсів відповідно до  нормативно-правових актів та  чинного законодавства. Інформація внесена в «ІСУО» та «КУРС: Школа» буде автоматично та оперативно передаватись до ПАК «АІКОМ».

Нормативна база:

  • Лист “Меморандум про партнерську співпрацю” Переглянути

  • Лист МОН 1/9-368 від 21.07.2021 р. “Щодо проведення верифікації та актуалізації індивідуальних даних педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в ПАК «АІКОМ» Переглянути

Андрій Руденко, представник ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ», надав слухачам методичні рекомендації по роботі з програмою, способами її встановлення, прийомами роботи та правильності формування звітів та їх вивантаження на портал ІСУО. Провів практичні навчання по створенню та редагуванню бази даних закладу освіти, формування, перевірки та відправлення звітів на портал ІСУО. Зосередив увагу присутніх на курсі “ПОЗАШКІЛЛЯ”. 

Семінар пройшов, як насичена, плідна, творча зустріч керівників закладів позашкільної освіти. Учасники семінару ділилися своїми думками, враженнями, досвідом роботи, обговорювали проблеми, шукали шляхи їх вирішення. 

****************************************

Портал “Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою” включає набір засобів та інструментів, призначених для автоматизації управлінської діяльності органів управління освітою всіх рівнів. Система дозволяє створити єдину систему збору, обробки та зберігання інформації в розрізі загальної середньої та дошкільної освіти. Одночасно вирішується проблема забезпечення органів управління освітою повною оперативною та достовірною інформацією про діяльність закладів освіти, що дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні, ефективніше планувати витрати бюджетів усіх рівнів у рамках реалізації освітянських програм. 

Комплекс побудовано з використанням дворівневої архітектури. У навчальних закладах встановлюється спеціальне програмне забезпечення, яке працює автономно з використанням сучасних клієнт-серверних технологій і одночасно потрібна інформація за допомогою спеціальної служби обміну передається на WEB-сервер. Доступ до нього для користувачів може бути організовано через будь-який сучасний браузер. Завдяки такій архітектурі Комплекс надає можливість ведення баз даних в закладах освіти та органах управління освітою без постійного доступу до мережі “Інтернет” з подальшим доповненням внесених даних до регіональної бази та ЄДЕБО

Share this post