Проєкт «Профорієнтація у школах Одеси»

Школа резерву керівних кадрів закладів освіти продовжує свою роботу.

Для слухачіцв Школи резерву керівних кадрів закладів освіти проведений онлайн-семінар Тема: “Новітні методики і розробки в області профорієнтаційного тестування – проєкт «Профорієнтація у школах Одеси».

МЕТА ПРОЄКТУ: Проєкт “Профорієнтація у школах Одеси” орієнтований на роботу з підлітками та їх батьками, що розглядають питання про подальше навчання та вибір майбутньої професії. Вчасний та комплексний підхід до профорієнтаційної роботи у освітньому закладі, дозволяє запобігти наслідкам неправильного вибору професії.  ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС “ПРОФОРІЄНТАТОР-UA”, розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних схильностей. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюджені профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або професійно-технічною освітою.

Комп’ютерна програма «Комп’ютеризований комплекс тестування «Профорієнтатор-UA» “Схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах” (Протокол № 4 від 02 жовтня 2013 р.) Міністерством освіти і науки України.

Своїм експертним досвідом з питання профорієнтовування школярів 8- 11 класів для класних керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси поділилася громадська організація «Майбутнє поруч».

 

Під час онлайн-семінару слухачі школи резерву керівних кадрів закладів освіти мали змогу дізнатися про досвіт громадської організації «Майбутнє поруч» попередніх років: численні заходи формату «Знайомство із професіями»,  «Професії в IT», «Створи своє майбутнє»групові та персональні консультації із запрошеним кваліфікованим психологом- профорієнтатором; та про хід роботи із школами у період пандемії. Представники громадської  організації  допомогли вже більш ніж 2500 школярам міста Одеси та готова реалізовувати свою місію й надалі.

 

Надалі слухачі Школи резерву пройдуть тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі «Освіта» та продемонструють і захистять свої проєкти. За результатами захисту робіт, проходження тестування на знання законодавства України, слухачі отримають посвідчення про закінчення Школи резерву.

На вебсайті Департаменту,  у розділі “Діяльність/Кадри”  можна ознайомитися з роботою Школи резерву керівних кадрів у 2020/2021 навчальному році, 2019/2020 навчальному році, 2018/2019 навчальному році, 2017/2018 навчальному році.


Проєкт «Школа резерву керівних кадрів закладів освіти» дає можливість підготовки кадрового потенціалу управлінців для сфери освіти міста, управлінця з актуальними професійними компетенціями, здатного вирішувати проблеми модернізації освіти на основі сучасної науки та передових технологій».
Навчальна програма для слухачів Школи складена на основі стандартів освіти у системі додаткової освіти і охоплює основні питання управління освітою. Навчання слухачів проходить на базі закладів загальної середньої, дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади, вищих закладів освіти міста Одеси.
Метою роботи Школи резерву є: підготовка управлінця з актуальними професійними компетенціями, здатного вирішувати проблеми модернізації освіти на основі сучасної науки і передових технологій.
Основними завданнями Школи резерву є: формування знань, умінь і навичок, потрібних для виконання управлінських функцій на майбутній посаді: розвиток особистісних якостей управління, професіоналізм, компетентність; підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

 

 

Share this post