Школа резерву керівних кадрів закладів освіти розпочинає свою роботу

З урахуванням встановлених карантинних обмежень внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 23 грудня 2021 року відбувся установчий семінар для слухачів Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у форматі онлайн.
Відкрила роботу Школи резерву керівних кадрів закладів освіти заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ірина Столбова, яка ознайомила слухачів з основними функціями, напрямами та планом роботи Школи резерву в 2022 році.

Мета роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти – підготовка управлінця з актуальними професійними компетенціями, здатного вирішувати проблеми модернізації освіти на основі сучасної науки і передових технологій.

Основними завданнями Школи резерву є:

  • формування знань, умінь і навичок, потрібних для виконання управлінських функцій на майбутній посаді: розвиток особистісних якостей управління, професіоналізм, компетентність;
  • підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Цього року у Школі резерву керівних кадрів закладів освіти пройдуть додаткову фахову підготовку та отримають досвід кращих освітніх практик 31 педагогічний працівник.
Навчальна програма складена на основі стандартів освіти в системі додаткової освіти і охоплює основні питання управління освітою сьогодні та найближчого прийдешнього.

При навчанні в Школі резерву використовуються різні методи:

  • традиційні: лекції, практичні семінари, співбесіди, консультації, організаційні наради;
  • активні методи: «круглі столи», опитування, аналіз практичної ситуації, ділові ігри, педагогічний театр (рольові ігри), майстер-класи, проєктна діяльність, робота в проблемних групах, тренінги, експертна діяльність, установчі доповіді, моделювання, тестування, анкетування, діагностування, участь у міських заходах (конференції, педагогічні читання, професійні конкурси тощо), участь у дослідницькій діяльності, написання і захист роботи (презентація роботи);
  • дистанційна форма навчання за основними формами онлайн-комунікацій, а саме: відеоконференція, онлайн-зустріч, онлайн-тестування, онлайн-навчання тощо;
  • методи навчання на робочому місці: стажування, практикум у Департаменті освіти та науки Одеської міської ради, практикум в методичному кабінеті, реалізація отриманих знань і умінь у професійній діяльності, виконання практичних завдань.

 

У січні 2022 року Департаментом освіти та науки Одеської міської ради заплановано проведення онлайн-тестування слухачів Школи резерву керівних кадрів, яке направлено на вивчення професійно важливих якостей керівника і виявлення управлінських якостей особистості.

****************************************************************

Ознайомитись з планом роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти можна у розділі “Діяльність/Кадри” за посиланням: https://osvita-omr.gov.ua/shkola-rezervu-kerivnykh-kadriv-2022/

***************************************************************

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 06.09.2021 № 213 “Про організацію роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”;

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 01.11.2021 № 286 “Про внесення змін до наказу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 06.09.2021 №213 “Про організацію роботи Школи резерву керівних кадрів закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”;

Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради  від 21.12.2021 № 436 Про зарахування педагогічних працівників до Школи резерву керівних кадрів закладів освіти”.

Share this post